jaunumi

— Iznācis žurnāla „Ceļš” 64. numurs

17/01/2015

LU Teoloģijas fakultāte (LU TF) sadarbībā ar LU Akadēmisko apgādu.

 

Lasītājiem pieejams jau 64. teoloģijas, reliģijpētniecības un kultūrvēstures žurnāla „Ceļš” numurs, kuru izdod LU Teoloģijas fakultāte (LU TF) sadarbībā ar LU Akadēmisko apgādu.

Žurnāls „Ceļš” ir atjaunotās LU TF anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju izpratni par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā. „Ceļš” nav piesaistīts konkrētai reliģiskai pārliecībai, tā uzdevums ir kritiski analizēt reliģiskos procesus, ietverot visdažādākās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas. Žurnāla mērķauditorija ir humanitāro un sociālo zinātņu eksperti un studenti, kā arī visi, kas ieinteresēti reliģijas fenomenu zinātniskā analīzē.

Arī šajā žurnāla numurā aptverts plašs tēmu loks – tā, piemēram, LU TF asociētā profesore Dace Balode pievēršas ļoti svarīgam Jaunās Derības teksta fragmentam (Pāvila 1. vēstule korintiešiem 11:2–16), rūpīgā analīzē noskaidrojot sievietēm atvēlēto vietu pirmkristietībā. Ingus Barovskis, LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorants, rakstā „Kristietības ietekmes latviešu tautas pasaku motīvos” akcentē htonisko telpu latviešu folkloras un kristietības mijiedarbības aspektā. Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante Marika Laudere savā rakstā analizē budisma grupu dažādību Latvijā, aplūkojot šo grupu rašanos un mācības un analizējot to attīstību mūsdienu Latvijā. LU TF absolvente, teoloģijas un reliģiju zinātnes maģistre Līga Rode rakstā „Simonas Veijas ciešanu ceļš pie Dieva” pievēršas franču filozofes, politiskās aktīvistes, sabiedrības kritiķes un kristīgās mistiķes darbu izpētei, akcentējot viņas domāšanas galvenās idejas un jautājumu par ciešanām. LU TF doktorants Linards Rozentāls pievēršas Latvijas baznīcas vēstures problēmjautājumiem rakstā „Sinodālais pārvaldes princips Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā padomju režīma apstākļos”. LU TF profesors Valdis Tēraudkalns rakstā „Mormonisms un sekularizācija” pievēršas jautājumiem par sekularizācijas daudzšķautņainību un tās iemesliem mormonismā dažādās pasaules valstīs. LU TF profesors Normunds Titāns rakstā „Astroteoloģiski prātojumi bioloģiskā universa hipotēzes un ārpuszemes dzīvības meklējumu perspektīvā” analizē dažādus zinātniskus scenārijus par dzīvības izcelšanos, izmantojot astroteoloģijas metodiku. Krājumu noslēdz vēstures maģistra un Latvijas Nacionālā arhīva darbinieka Gunta Vāvera raksts „Evaņģēlisko atturības biedrību darbība Vidzemes un Kurzemes guberņā (1893-1914)”.

Visērtāk izdevumu iegādāties Latvijas Universitātes apgāda grāmatu veikaliņā Raiņa bulvārī 19 (12.00-17.00), taču žurnāls pieejams arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās.