jaunumi

— Filozofijas nodaļa svin 50. jubileju

25/04/2016

6. maijā par godu Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļas piecdesmitgadei tiek rīkots nodaļas absolventu salidojums.

 

2016. gada 6. maijā par godu Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļas piecdesmitgadei tiek rīkots nodaļas absolventu salidojums.

1966. gada 1. septembrī Latvijas Valsts universitātē mācības uzsāka pirmais filosofu kurss. Šodienas skatījumā – tas bija ļoti pārdrošs un riskants Valentīna Šteinberga „projekts”. Apgūstamo priekšmetu klāsts mūsdienās varētu izklausīties visai biedējošs: dialektiskais un vēsturiskais materiālisms, marksistiskās filosofijas vēsture, zinātniskais ateisms un zinātniskais komunisms, marksistiski ļeņiniskā ētika un estētika, buržuāziskās filosofijas kritika utt. Taču šo nosaukumu žņaugi nebija šķērslis daudz plašākam un liberālākam problēmu iztirzājumam nodarbībās. Liela nozīme filosofisko apvāršņu paplašināšanā bija faktam, ka 70. un 80. gados Rīgā lekcijas lasīja teju vai visi gaišākie padomju filosofijas prāti (Merabs Mamardašvili, Sergejs Averincevs, Aleksejs Bogomolovs, Piama Gaidenko u. c.).

Tiesa, apguvuši nodaļas programmu, par profesionāliem filosofiem un sociologiem kļuva ne visi, tomēr var teikt, ka studijas filosofijas nodaļā ir veidojušas vispusīgi izglītotus sociāli humanitāras ievirzes darbiniekus daudzām Latvijas izglītības un kultūras, tautsaimniecības un valsts pārvaldes jomām.

Filosofijas nodaļas kādreizējo absolventu vidū ir Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi un profesori, skolotāji un sociologi, žurnālisti un redaktori, politiķi, politologi, dzejnieki un dramaturgi, diplomāti un uzņēmēji. Nodaļas mācībspēku un absolventu kopīgos pūliņos šajos 50 gados ir paveikts liels darbs. Ir radušies oriģināli pētījumi visdažādākās filosofijas jomās: ētikā, estētikā, filosofijas vēsturē, kultūras vēsturē, reliģijas un politikas filosofijā, filosofiskajā antropoloģijā. Ir tapuši gan filosofijas klasikas darbu, gan nozīmīgu mūsdienu domātāju darbu tulkojumi. Taču pats svarīgākais – ir izveidojusies vide, kurā pastāv nepieciešamība pēc filosofiskas literatūras, filosofiskām diskusijām, filosofiska skatījuma uz dažādām dzīves norisēm, ir paaugstinājusies sabiedrības filosofiskā kultūra, un tas, nenoliedzami, ir arī Filozofijas nodaļas un tās absolventu darbības rezultāts un nopelns.

Atzīmējot nozīmīgo jubileju, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Filozofijas atbalsta fonds Latvijā un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts 2016. gada 6. maijā rīko nodaļas absolventu salidojumu. Uz tikšanos 6. maijā plkst. 18.00 LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19!

Sīkāka informācija: http://www.faf.lv/akutalitates/filozofijasnodalai-pusgadsimts

Informāciju sagatavoja: Inta Rozenvalde, 1975. gada absolvente.