jaunumi

— Izdots zinātnisko rakstu krājums „Dzimtes konstruēšana IV”

28/10/2016

Krājumā divos tematiskos blokos apkopoti raksti par Latvijas kontekstā aktuāliem, līdz šim maz pētītiem dzimtes studiju jautājumiem.

 

Ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu un sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju institūta Reģionālistikas institūtu izdevniecība Avens laidusi klajā zinātnisko rakstu krājuma Dzimtes konstruēšana IV sējumu.

Krājumā divos tematiskos blokos apkopoti raksti par Latvijas kontekstā aktuāliem, līdz šim maz pētītiem dzimtes studiju jautājumiem. Krājuma sastādītāju mērķis ir uzsvērt dzimtes studiju daudzšķautnainību — šie jautājumi atspoguļoti gan mūsdienās aktuālās, socioloģiskās tēmās, runājot par bēgļu jautājumu, gan diskusiju raisījušajiem „Tikumības grozījumiem” Izglītības likumā un „olšūnu ziedošanas” tēmu. Krājumā iekļauti arī teoloģiskajā problemātikā un literatūrzinātnes kontekstā balstīti raksti, kuru autori, pievēršoties dzimtes jautājumiem, caur literāru darbu prizmu analizē arī mūsdienu sabiedrībā aktuālus jautājumus, sekmējot kritisko domāšanu. Tādējādi lasītājam tiek dota iespēja iedziļināties jau zināmajā, ikdienā dzirdētajā, gan arī tiek sekmēta diskusija par dzimtes studiju pētniecību Latvijā.

Krājuma autori ir gan plaši pazīstami Latvijas zinātnieki, kā arī jauni pētnieki, kuri raksta par šādām tēmām: Bēgot no bērnības: bērna koncepts Islāmā; Vai visām olām ir vienādas tiesības?; Dzimtes lomas un to pārmaiņas romu ģimenēs Latvijā; Protestantu sociāli-politiskie uzskati mūsdienu Latvijas publiskajā telpā; Sieviete Saeimā: dzimtes diskurss parlamenta debatēsSam-hiors, modernās dejas pionieris Latvijā; Dzimtes melanholija un identifikācijas robežas Andras Neiburgas stāstā „Lellis”; Reliģija un seksualitāte Margaritas Perveņeckas stāstā „Lesbanons”.

Krājuma sastādītāji: Dr. philol. Ingus Barovskis (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Ekonomikas un kultūras augstskola), Dr. Philol. Eva Eglāja-Kristsone (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts), Dr. Hist. Vladislavs Malahovskis (Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūts).

Krājuma recenzenti: Prof. Dr. phil. Velga Vēvere, Ekonomikas un kultūras augstskola, Prof. Dr. theol. Riho Altnurme, Tartu Universitāte, Prof. Dr. habil. Manfred Kerner, Berlīnes Brīvā universitāte.

Rakstu krājuma atvēršana notiks 31. oktobrī NicePlace Mansards pulksten 18.00.