jaunumi

— Nacionālā bibliotēka aicina pieteikt lasītāju pieredzes stāstus ekspozīcijai „Grāmata Latvijā”

05/04/2018

Aktualizējot individuālās lasīšanās pieredzes nozīmi, ekspozīcijas „Grāmata Latvijā" veidotāji vēlas papildināt izstādi ar astoņiem jauniem video stāstiem par to, kā grāmata spēj mainīt cilvēka dzīvi.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pastāvīgā ekspozīcija Grāmata Latvijā iecerējusi bagātināt apmeklētāju pieredzi, papildinot ekspozīciju ar mūsdienu lasītāju pieredzes stāstiem, kas atklāj grāmatas suģestējošo spēku.

LNB jau otro gadu apskatāma pastāvīgā ekspozīcija Grāmata Latvijā. Tā stāsta par grāmatas kā medija attīstību no pirmsākumiem līdz mūsdienām un piedāvā izstaigāt Latvijas grāmatniecības ceļus, kas cieši savijušies ar grāmatniecības attīstības gaitu Eiropā. Ekspozīcija grāmatu aplūko gan kā materiālu objektu, gan sociālu un garīgu parādību, kas mainījusi un maina cilvēku dzīves, un iepazīstina ar grāmatām, kurām bijusi īpaša vara pār cilvēku prātiem. Ne velti vienai no izstādes daļām ir dots nosaukums Vara un tajā iekļauti arī 12 mūsdienu cilvēku videostāsti par kādas grāmatas īpašo ietekmi viņu dzīvēs: kā grāmata iedvesmojusi, iedrošinājuši un rosinājusi mainīties.

Aktualizējot individuālās lasīšanas pieredzes nozīmi, ekspozīcijas Grāmata Latvijā veidotāji vēlas papildināt izstādi ar astoņiem jauniem video stāstiem par to, kā grāmata spēj mainīt cilvēka dzīvi.

Aicinām gan bērnus, gan pieaugušos, kam pieder šāds suģestējošs stāsts un ir vēlēšanās ar to dalīties, atsaukties aicinājumam, rakstot vēstuli un līdz 1. maijam atsūtot to Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, ekspozīcijai Grāmata Latvijā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, vai uz e-pastu gramata.latvija@lnb.lv.

Vēstulē lūdzam lasītājus pastāstīt par sevi, savu īpašo grāmatu un to, ko un kā šī grāmata mainīja paša dzīvē.

Lūdzam norādīt savu adresi un telefona numuru, lai ekspozīcijas Grāmata Latvijā veidotājiem būtu iespējams ar lasītāju sazināties.

Ekspozīcijas Grāmata Latvijā papildināšana ar jauniem videostāstiem iespējama, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā gūtajam atbalstam.