Author: Igors Gubenko


Brīvības reibonis

Brīvības reibonis

Igors Gubenko  08/08/2016

Es esmu un vienmēr būšu neskaitāmu atvērto iespēju avots, sava nākotnes es neapturama potencialitāte.

Arhīva varā

Arhīva varā

Igors Gubenko  25/03/2016

Māksla ar tai būtisko fikcijas elementu, kas lielā mērā atbrīvo mākslinieku no pienākuma atbildēt par saviem vārdiem un darbiem, ļauj krietni brīvāk eksperimentēt ar arhīviem, izkopjot to nekonvencionāla izmantojuma stratēģijas un tādējādi izgaismojot arhīva pamatā esošos varas mehānismus.

Citu atbalss

Citu atbalss

Igors Gubenko  30/11/2015

Es esmu, kas es esmu. Lūk, īstenā radošuma formula, kuru es gandrīz esmu gatavs padarīt par savu kredo. Gandrīz, jo kaut kas mani tomēr attur, liekot apjaust risku, kuram ir pakļauta kārotā sakrišana pašam ar sevi.

Seksuālās dzīves problēmas

Seksuālās dzīves problēmas

Igors Gubenko  04/08/2015

Freida tekstu spēja izaicināt tik dažādu sabiedrības grupu pārstāvjus – no ģimenes vērtību aizstāvjiem līdz radikālajiem feministiem – nepārprotami apliecina viņa ideju dzīvotspēju arī 21. gadsimta sabiedrībā, kura tik daudz ko viņam ir parādā.

Identitātes nemiers

Identitātes nemiers

Igors Gubenko  25/06/2015

Vai praids kā manifestācijas forma tomēr nepieprasa, lai aiz darbības stāv noteikts darītājs, kurš, pārvarot iekšējo pretestību un bieži vien riskējot ar savu drošību, runā savā vārdā un pauž lepnumu par savu identitāti?

Pats pirmais noziegums pret dzīvniekiem

Pats pirmais noziegums pret dzīvniekiem

Igors Gubenko  24/04/2015

Ētiska attieksme pret citiem sakņojas veidā, kā šos citus uzlūkojam, un tāpēc atbrīvošanās no aizspriedumiem, kas tik bieži aizmiglo mūsu redzi, nevar nākt par sliktu.

Neizsakāmais filozofijā

Neizsakāmais filozofijā

Igors Gubenko  15/01/2015

Mēs aizsākam rakstu sēriju, kuras tekstos to autori apzināti pārkāps Vitgenšteina bausli „Par ko nevar runāt, par to jāklusē.”

Meitene ir meitene. Vai vienmēr?

Meitene ir meitene. Vai vienmēr?

Igors Gubenko  22/07/2014

Vienota „sievietes” kategorija nekad nevarēs iekļaut visas sievietes, jo viņu atšķirīgās kultūrvēsturiskās situācijas nekad nepakļausies vispārinājumam.

Priekšlaicīgais Kirkegors

Priekšlaicīgais Kirkegors

Velga Vēvere  26/06/2014

Tu kļūsti nelaimīgs. Grūti to saukt par ieguvumu, bet tā ir. Vienkārši tu kļūsti nelaimīgs, jo tu sāc domāt par sevi un pasauli.