Author: punctum


Sinekdoha Saulkrasti

Sinekdoha Saulkrasti

Ieva Viese-Vigula  07/11/2017

Ventera darbi atrodas vienā intertekstuālā, mutējošā laiktelpas mudžeklī, kas apvieno paralēles un krustpunktus, sakritības un pretrunas atsevišķos viņa tekstos.

Heidegera pusē

Heidegera pusē

Raivis Bičevskis  06/11/2017

Vakara saule spilgti izgaismo klostera ēkas lejā, uz brīdi paliekam stāvam un noraugāmies ainavā. Atpakaļceļā saruna ievirzās par bērniem. Kāda būs viņu nākotne? Kādi „eiropieši” viņi būs?

No skolotāja piezīmēm

No skolotāja piezīmēm

Jurijs Karakurči  03/11/2017

Mani mīļie, šais dienās ar daudziem no jums sanāca papļāpāt, un, jāsaka, – mēs tomēr esam bezcerīgi. Saprotiet, uz ceļiem mēs vēl kaut kā turamies, bet dzimtene ceļas kājās, un mēs, rādās, krītam. Mums nepieciešams plāns.

Bezvarīgie un biopolitika

Bezvarīgie un biopolitika

Igors Šuvajevs  01/11/2017

Atmiņas nevis vieno, bet atvieno, tās nošķir un sašķiro. Vēl vairāk to pastiprina memorializācija, kas nereti atsavina indivīdiem viņu atmiņas, liekot atcerēties vajadzīgo.