Artis Svece — visi autora ieraksti

— Mākslas vārdā

Artis Svece —
Tomēr grāmata gan lasās, gan rokā uzturas kā dzejas izlase.

— Kāpuru atbildes filosofiem

Artis Svece —
Katru reizi, kad tu uzlūko augu, tu vienlaicīgi uzlūko pasaules elementu un pasaules vispārīgu struktūru.

— Fantastisko zvēru hronikas

Artis Svece —
Vai elektroniskās peles var iztēloties dinozaurus? Vai androīdi sapņo par elektriskām aitām?

— No krēslas līdz rītausmai

Artis Svece —
Snaiders brīdina, ka bezrūpīgie laiki, kad Rietumu intelektuāļi varēja nodarboties ar pašironiju un paššaustīšanu, ir beigušies.

— Vasaras vēsture

Artis Svece —
Es patiešām piekrītu, ka, lai gan nevar izvairīties no „lielajiem notikumiem”, tikpat fascinējošas ir vēstures nosacītās pauzes, apjukuma vai garlaicības brīži, nomales, plato.

— In memoriam: Dereks Pārfits

Artis Svece —
Pārfits īpaši uzsver identitātes esamības vai neesamības ētiskās konsekvences (piemēram, ja es neesmu identisks ar savu nākotnes „es”, tad varbūt man nevajag par to īpaši rūpēties).

— Kopā elektriskajos sapņos. Piezīmes par mūsu laikmeta stilu

Artis Svece —
Manuprāt, astoņdesmitie gadi ievada to, ko varētu saukt par mūsdienu laikmeta stilu. Dabiskā vietā nāca sintētiskais, kaislību vietā salta nopietnība, draudzību un mīlestību pastarpina dators un video – un atkal, ne jau „realitātē”, bet kā tēls.

— Četri kaķīši un viņu dzirnavas

Artis Svece —
Vai gadījumā nav tā, ka šīs pasakas popularitātes pamatā ir nevis tas, ka pieaugušajiem vai bērniem patīk to lasīt, bet tas, ka pieaugušie vēlas, lai bērni to izlasa?

— Cūku bēres

Artis Svece —
Borisa Bērziņa gleznās gaļas gabalā ir ieraugāms dzīvnieks, bet dzīvniekā ir ieraugāms arī gaļas gabals ar tā abstrakto, it kā no dzīvā dzīvnieka atsvešināto formu. Kaut kādā ziņā cūka, kurai jūtam līdzi, mitinās tās miesā.

— Skudriņa Tipa

Artis Svece —
Amizantā veidā skudriņa Tipa izspēlē apgaismības cerības un tās izgāšanās iemeslus. Viņas skatījums patiesībā nekad nav nepastarpināts un izziņas rezultāts nav nepastarpināta patiesība.

— Zīlītes pirmā dziesma

Artis Svece —
„Mīlēt putnus”, šķiet, ir kaut kas vairāk, nekā būt „putnu draugam”. Mīlestība paredz jūtas, patiku, fascināciju, neizskaidrojamu aizraušanos, prieku par sastapšanos un ilgas. Putnu mīlētājs var stundām vērot šos dzīvniekus, nezinot kāpēc un kāpēc tieši putnus.

— Dabas vēsture

Artis Svece —
Dabai ir vēsture, jo vēsture ir tam, kā daba tiek aprakstīta, attēlota, izzināta, izmantota un apdzīvota. Patiesība par dabu nav pārlaiciska, bet ir piesaistīta sava laika un vietas kontekstam.