intervijas


Literatūrkritikas iespējamība

Literatūrkritikas iespējamība

Anda Baklāne, Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Ilva Skulte  02/01/2018

Pērn mediju telpā izskanēja divu rakstnieku viedokļi, kas aicināja no jauna pārdomāt literatūrkritikas kā vērtīga un godprātīga diskursa iespējamību.

Bīstamais solis

Bīstamais solis

Johanna Sinisalo  11/12/2017

Manas grāmatas galvenais vēstījums ir – mēs nekad nezinām, kad veicam bīstamu soli, tāpēc mums rūpīgi jāapsver, pirms sākt doties šajā virzienā.

Mīlas dēka ar valodu

Mīlas dēka ar valodu

Steinuna Helgasotira  04/12/2017

Rakstīt šo grāmatu mani rosināja bērnības atmiņas par onkuli, mātes brāli, kurš bija bezpajumtnieks un dzērājs.

Par dzīvi patiesībā

Par dzīvi patiesībā

Pāvels Štolls  21/11/2017

Ja cilvēks strādā vairākos darbos, viņam nebūs laika iedziļināties politikā. Taču nav vēlama situācija, ka cilvēki ir politiski pasīvi, ka viņi reizi četros gados ievēl politiķus un tad viņus tikai pie alus kausa vai televizora ekrāna kritizē.

Atjaunot veselumu

Atjaunot veselumu

Jussi Koitela  13/11/2017

Svarīgi ir ieraudzīt savu pieredzi un darbību kā procesu, kas nav atkarīgs tikai no estētiskā pasaules redzējuma, mākslas vēstures, politikas vai zinātniska pētījuma. Tas ir process, kurā visas šīs zināšanu jomas jau ir savijušās.

Kur cilvēks sastop dabu

Kur cilvēks sastop dabu

Sjouns  30/10/2017

Dzīvojot uz salas, okeānu vari uztvert kā sprostu vai arī kā ceļu un iespēju. Es domāju, tas rada sava veida domāšanas dinamiku. Ja kādā vēstures brīdī cilvēki šurp atbrauca, tas nozīmē, ka tu vari arī aizbraukt.

Par aizrautību

Par aizrautību

Rozija Goldsmita  23/10/2017

Galvenais ir spēja ieklausīties un interesēties par cilvēkiem, arī palīdzēt viņiem skaidrāk saskatīt lietas un atklāt kultūras procesus no jauna skatpunkta.

Nonākt domāšanas plūsmā

Nonākt domāšanas plūsmā

Peters Travnijs  16/10/2017

Man Heidegers ir filosofs, kurš visspēcīgāk, varbūt tikai vēl aiz Vitgenšteina, parāda, ko filosofija nozīmē kā dzīvošanas un domāšanas sniegums.