intervijas


Par dzīvi patiesībā

Par dzīvi patiesībā

Pāvels Štolls  21/11/2017

Ja cilvēks strādā vairākos darbos, viņam nebūs laika iedziļināties politikā. Taču nav vēlama situācija, ka cilvēki ir politiski pasīvi, ka viņi reizi četros gados ievēl politiķus un tad viņus tikai pie alus kausa vai televizora ekrāna kritizē.

Atjaunot veselumu

Atjaunot veselumu

Jussi Koitela  13/11/2017

Svarīgi ir ieraudzīt savu pieredzi un darbību kā procesu, kas nav atkarīgs tikai no estētiskā pasaules redzējuma, mākslas vēstures, politikas vai zinātniska pētījuma. Tas ir process, kurā visas šīs zināšanu jomas jau ir savijušās.

Kur cilvēks sastop dabu

Kur cilvēks sastop dabu

Sjouns  30/10/2017

Dzīvojot uz salas, okeānu vari uztvert kā sprostu vai arī kā ceļu un iespēju. Es domāju, tas rada sava veida domāšanas dinamiku. Ja kādā vēstures brīdī cilvēki šurp atbrauca, tas nozīmē, ka tu vari arī aizbraukt.

Par aizrautību

Par aizrautību

Rozija Goldsmita  23/10/2017

Galvenais ir spēja ieklausīties un interesēties par cilvēkiem, arī palīdzēt viņiem skaidrāk saskatīt lietas un atklāt kultūras procesus no jauna skatpunkta.

Nonākt domāšanas plūsmā

Nonākt domāšanas plūsmā

Peters Travnijs  16/10/2017

Man Heidegers ir filosofs, kurš visspēcīgāk, varbūt tikai vēl aiz Vitgenšteina, parāda, ko filosofija nozīmē kā dzīvošanas un domāšanas sniegums.

Stāsts ir kustība

Stāsts ir kustība

Etgars Kerets  26/09/2017

Man nekad nav sajūtas, ka esmu transformējis stāstā nepabeigtību, ko izjutu. Tā vienmēr ir neveiksme. Dažkārt tā ir pietiekami laba neveiksme, bet pilnīga izdošanās – nekad.

Pie mums to sauc par mīlestību

Pie mums to sauc par mīlestību

Pāvels Sanajevs  18/09/2017

Manā grāmatā mīlestība cieši savijas kopā ar kontrolēšanu, ņirgāšanos un otra cilvēka pakļaušanu, un tā ilgu laiku ir skaitījusies norma. Katrā ziņā šāda uzvedība nav nošķirama no laikmeta būtības.

Šoreiz paralēlā tekstā

Šoreiz paralēlā tekstā

Semjons Haņins  12/09/2017

Dzīves vide un dzīves formas, protams, maina dzejas būtību. Tomēr tā taču nav kāda sastingusi lieta ar uz mūžiem nospraustām robežām, tās būtībai ir jāmainās, un tā mainīsies.