— “Punctum” festivāls izziņo pasākumu programmu


Pārcelto pasākumu laikā Punctum festivāls noritēs ar saukli ”Visticamāk, ka ne”, aizņemoties to no Ezeras grāmatas nosaukuma.

— Sācies festivāls Prozas lasījumi 2020


  Prozas lasījumi šogad notiks no 1. līdz 6. decembrim neklātienē: video tiešraidēs www.prozaslasijumi.lv, kā arī festivāla sadarbības partneru Delfi un Satori vietnēs. Daļa lasījumu būs dzirdami Latvijas Radio, kā arī festivāla oficiālajā Spotify kontā. Baltijas autoru teksti tiks publicēti festivāla mājaslapā www.prozaslasijumi.lv, kā arī konTEKSTS decembra un janvāra numuros, bet dažādās interaktīvās aktivitātēs un […]

— Žurnāls „Punctum” uzsāks video stāstu sēriju „Sarežģītās vēstures”


  Interneta žurnāls Punctum video stāstu ciklā Sarežģītās vēstures pievērsīsies Latvijas vēsturē nepelnīti aizmirstām un marginalizētām personībām, par kurām izvēlējušās stāstīt pētnieces Sanita Reinsone, Kristīne Zaļuma, Lolita Tomsone, Šelda Puķīte, Zita Kārkla un Santa Remere. Video stāstu cikls veidots ar mērķi atklāt tādu personību dzīves stāstus, kas vēstures procesus ļauj ieraudzīt no jauna skatpunkta, uzsverot […]

— RIBOCA2 aizsāk tiešsaistes lekciju un sarunu cikla programmu


Pirmā lekcija tiks atklāta 21. maijā plkst. 19.00 ar atslēgas vārdu Beigas, lai domātu par pašreizējo brīdi, šo būtiski svarīgo ideju, sistēmu un eksistences veidu nomaiņas laiku.

— Izdevniecība „Neputns” klajā laidusi mākslas zinātnieces Santas Hiršas grāmatu par mākslinieku Andri Breži


Santas Hiršas grāmata par Andri Breži ir profesionāli spēcīgs pētījums, kas nozīmīgi papildina ieskatu Latvijas laikmetīgās mākslas kopainā.

— LU LFMI Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājums atsāks publicēt simts gadu senu dienasgrāmatu


LU LFMI Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājums atsāks publicēt Emīla Pudeļa (1893–1969) – ziemeļvidzemes saimnieka, latviešu strēlnieka, Brīvības cīņu dalībnieka – dienasgrāmatu.

— Paziņoti Latvijas Literatūras gada balvas nominanti, speciālbalvu iegūst „Punctum” festivāls


Ekspertu komisija šogad nolēmusi piešķirt speciālbalvu par īpašu veikumu literatūrā literatūras festivālam „Punctum” par dzejnieces Montas Kromas literārā devuma daudzpusīgu un spilgtu rezonansi, sniedzot būtisku radošu impulsu mūsdienu latviešu dzejas attīstībā un sinerģijas veicināšanā ar citām mākslas nozarēm.

— Izsludina pieteikšanos starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra”


Dalībai konferencē aicināti humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki, uzstājoties ar priekšlasījumiem ne vien par Regīnas Ezeras daiļradi un tās reprezentāciju citās mākslas formās, bet arī par sievišķo rakstību un sievišķā subjekta reprezentāciju Austrumeiropas literārajā un kultūras telpā sākot no 1940. gada līdz mūsdienām.

— „Punctum” iesaka pasākumus Latvijas Grāmatu izstādē 2020

Punctum —
„Punctum” lasītājiem piedāvājam izlasi ar, mūsuprāt, īpašas uzmanības vērtajiem notikumiem visu trīs dienu garumā.

— Starptautiska izdevniecība publicējusi Jāņa Veckrāča monogrāfiju par Josifa Brodska darbu atdzejojumiem


Starptautiskā akadēmiskā izdevniecība „Peter Lang" ir izdevusi valodnieka, filoloģijas doktora Jāņa Veckrāča angļu valodā sarakstīto monogrāfiju „Dzejas tulkošanas lingvistiskie un translatoloģiskie aspekti. Josifa Brodska teksti krievu, angļu un latviešu valodā”.