kritika


Maitasgabala dzīve

Maitasgabala dzīve

Dainis Leinerts  16/08/2017

„Apglabājiet mani aiz grīdlīstes” gadījumā vēsturiskas vai politiskas dabas skaidrojumi un vispārinājumi nešķiet vietā. Tā ir tīri (ne)cilvēciska traģikomēdija.

Pilsēta pelnos

Pilsēta pelnos

Ieva Melgalve  25/07/2017

Savā ziņā šī grāmata diezgan precīzi ataino pašterapijas gaitu. Tā ir gara, lēna un spirāliska tuvošanās centram, tam notikumam, par kuru vismaz sākumā ir neiespējami runāt tieši.

Vasaras vēsture

Vasaras vēsture

Artis Svece  19/07/2017

Es patiešām piekrītu, ka, lai gan nevar izvairīties no „lielajiem notikumiem”, tikpat fascinējošas ir vēstures nosacītās pauzes, apjukuma vai garlaicības brīži, nomales, plato.

Dēmoniskais postmodernisms

Dēmoniskais postmodernisms

Nils Sakss Konstantinovs  17/07/2017

„Dunduri un dēmoni” tad būtu „fofas” – tās mazās tabletītes no padomju armijas aptieciņas, kuras deviņdesmito sākumā tonnām mētājās pa visiem centra iekšpagalmiem un kuras tīņi rija paciņām vien.

Tie tur

Tie tur

Ieva Viese-Vigula  12/07/2017

Tā vietā, lai rādītu un šķetinātu apkārtējās parādības, Ulberga pasaka kādu prātulu caru visu zinošo Māsteru un norāda ar pirkstu – „tie tur”.

Anitas Rožkalnes koncentriskie apļi

Anitas Rožkalnes koncentriskie apļi

Zanda Gūtmane  03/07/2017

Vēstures avotu izpētē sakņota reālistiska detalizācija un vizualizācija, pat topogrāfiska precizitāte, kas raksturīga Kārļa Zariņa vēsturiskajai prozai, piemīt arī pētnieces rokrakstam, tādējādi veidojot konceptuālas sasauces ar aplūkojamā rakstnieka darbiem.

Par grāmatu ar relatīvi laimīgām beigām

Par grāmatu ar relatīvi laimīgām beigām

Anda Baklāne  13/06/2017

Pēdējā laikā vēsture literatūrā nav vienkārši viens no iespējamiem tematiem, ko mākslinieka subjektivitāte var pārvērst izklaides produktā, bet drīzāk nopietns uzdevums, darbība, kas var ietekmēt turpmākus sabiedriskus procesus – dziedējot traumas, piedāvājot jaunus naratīvus un tamlīdzīgi.

Pilsētbūvnieka piezīmes

Pilsētbūvnieka piezīmes

Jānis Taurens  06/06/2017

Valdzinājumu rada īsi un negaidīti skatījumi uz tādu sarežģītu fenomenu kā pilsēta, kas ir mūsdienu Rietumu dzīves formas pamatā, un tas mums tiek atklāts ar šobrīd jo īpaši svarīga Austrumu–Rietumu dialoga palīdzību.

Gūtenmorgens kvadrātā

Gūtenmorgens kvadrātā

Lita Silova  30/05/2017

Ikvienam ir iespējas izaugt līdz Gūtenmorgenam vai arī nekad iepriekš nevar zināt, kurā mirklī ikvienā no latviešiem iemiesosies Gūtenmorgens.