jaunumi

— Klajā nācis Osvalda Zebra romāns “Gaiļu kalna ēnā”

30/06/2014

Tas ir sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” pirmais darbs.

 

Izdevniecība „Dienas Grāmata” laidusi klajā Osvalda Zebra romānu „Gaiļu kalna ēnā”.

Tas ir sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” pirmais darbs – sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vēsturē. Tā laika notikumi bija izšķirīgs brīdis latviešu nācijas tapšanā, tie lika pamatus Latvijas valstij. Romāna priekšplānā izvirzīts smags un pavisam neromantisks jautājums – kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam.

2011. gadā, rakstnieces Gundegas Repšes iedvesmotas, divpadsmit latviešu rakstnieces kopīgi radīja stāstu krājumu „Mēs. XX gadsimts” – literāru versiju par 20. gs. Latviju. Šis stāstu krājums deva impulsu jau daudz plašākam projektam – Latvijas 20. gs. vēstures romānu sērijai „Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Gundegas Repšes uzrunāti, kopīgā romānu sērijas radīšanā piedalīties piekrita trīspadsmit latviešu rakstnieki, uzņemoties katrs savu nosacītu Latvijas 20. gs. vēstures periodu. Romānu sērijas kopējā vadlīnija ir rūpīga laikmeta dokumentu, liecību u.c. pieejamu avotu un materiālu izpēte, kas kalpo par pamatu katra individuālajam literārajam redzējumam, necenšoties to iegrožot.

Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas „Nacionālā identitāte” ietvaros.

Projektu „Mēs. Latvija, XX gadsimts” atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, „Latvijas Gāze” un Baltic International Bank.