literatūra

— Klusums

Eižens Gomringers

08/08/2014

iespējams putns putns iespējams

 

gomringer

Vācu dzejnieks Eižens Gomringers (Eugen Gomringer) tiek uzskatīts par t.s. konkrētās dzejas tēvu. Lai arī grafiskās dzejas (īpaši vizuāli vai tipogrāfiski sakārtotu dzejas) pirmsākumi meklējami tālajā 16. gs. un ar grafisko dzeju aizrāvās 20. gs. sākuma avangardisti (piem., latviešu lasītājam/-ai labi zināmais Gijoms Apolinērs), konkrētā dzeja pēc savas būtības ir ļoti lakoniskas izteiksmes māksla apvienojumā ar grafisko tās izteiksmes formu, kas brīžam tiecas būt vides elements un robežojas ar semiotiskām norādēm un bērnišķīgu spēles prieku. Eižens Gomringers raksta vācu, spāņu, franču un angļu valodās, ir 12 dzejoļu krājumu autors. No 1977. līdz 1990. gadam Gomringers ir profesors Diseldorfas mākslas akadēmijā. Par Eiženu Gomringeru latviski pirmo reizi rakstīts Jaunajā Gaitā 1972. gadā, kad literatūras apskatniece Irma Bērziņa aplūko Šveices mūsdienu dzejas ainavu.

Atdzejotājs

 

Klusums

klusums klusums klusums
klusums klusums klusums
klusums                klusums
klusums klusums klusums
klusums klusums klusums

 

„ping pong”

ping pong
       ping pong ping
       pong ping pong
                          ping pong

 

„stundas”

st
un
     das
un
st
un
    das
un
st
un
    das
un
st
un
    das

 

„iespējams koks”

iespējams koks
koks iespējams

iespējams putns
putns iespējams

iespējams pavasaris
pavasaris iespējams

iespējams vārdi
vārdi iespējams

 

„Melns noslēpums”

Melns noslēpums
šeit         atrodas
atrodas            šeit
Melns noslēpums

 

„kārtība”

kārtība   kārtība
kārtība   kārtība
kārtība   kārtība
kārtība   kārtība
kārtība   kārtība
kārtība   ībkārt a
kārtība   kārtība
kārtība   kārtība
kārtība   kārtība
kārtība   kārtība
kārtība   kārtība

 

No Sistēmā nav kļūdas

1

sistēmā nav kļūdas
sistēmā nav ļkūdas
sistēmā nav ļūkdas
sistēmā nav ļūdkas
sistēmā nav ļūdaks
sistēmā nav ļūdask
ksistēm āna vļūdas
skistēm āna vļūdas
sikstēm āna vļūdas
sisktēm āna vļūdas
sistkēm āna vļūdas
sistēkm āna vļūdas
sistēmk āna vļūdas
sistēmā kna vļūdas
sistēmā nka vļūdas
sistēmā nak vļūdas
sistēmā nav kļūdas

 

Atdzejojis Kristaps Vecgrāvis