jaunumi

— Ērika Apaļā personālizstāde “Zari”

08/10/2014

Izstāžu zāles "Arsenāls" Radošajā darbnīcā.

 

No 2014. gada 10. oktobra līdz 2. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles “Arsenāls” Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, Torņa ielā 1; 2. stāvā) būs skatāma gleznotāja Ērika Apaļā personālizstāde „Zari”.

 

Starp sevi un ledaino spoguli,

vārdi kā zari

gulēja pelnos.

Visi Jā un visi Nē,

aizslaucīts skaistums.

 

Rokās /

kā piepildīts vārds

kā tukšums

kā piepildīts vārds.

 

Ēriku Apaļo var raksturot kā analītisku un atturīgu mākslinieku, kura pieeja glezniecībai ir racionāla un precīza. Savos darbos viņš mēģina materializēt un strukturēt verbāli izsakāmo, bet šķietami neattēlojamo, pārvēršot gleznotos objektus grūti formulējamās, daudznozīmīgās zīmēs. Mākslinieka spilgta rokraksta īpašība ir jūtīgais triepiens, kas ir būtisks vēstītājs un nereti kalpo kā autonoma vienība kopējā stāstījumā.

Ideju pamatā visbiežāk ir noteiktu bērnības atmiņu vai autobiogrāfijas kā fenomena studēšana. Tāpat mākslinieka gleznās liela loma ir valodai, kas sasaucas ar viņa interesi par lingvistiskām disciplīnām un filoloģijas studijām Latvijas Universitātē. Vācu filozofs un mākslas kritiķis Jenss Asthofs (Jens Asthoff) Ērika Apaļā darbus ir nodēvējis par „rakstītās valodas abstrakcijām”. Kā skaidro pats mākslinieks, vārds ir nācis no dabas un nokļuvis kultūras kontrolē. Tradīciju un tās veidoto priekšstatu atmešana ir iespējama caur vispārinājumu, tādā veidā panākot tik nepieciešamo distanci un precizitāti.

Savā 2013. gada personālizstādē „Vārdi” kim? Laikmetīgās mākslas centrā Ēriks Apaļais izmantoja atvērtas grāmatas tēlu. Viļņveida kustībās trieptās līnijas un monohromais koptonis bija precīza zīme, lai radītu noteiktu arhetipa konstruktu. Šobrīd, turpinot savos darbos strādāt ar pašanalīzi un valodas kā objekta pētniecību, izstādē „Zari” skatītājam tiek piedāvāta tuvināšanās absolūtai priekšstatu dekonstrukcijai. Vārdu un bērnības atmiņas ainu saplūsmē tapusi vizuāla metafora – salauzti zari kā objektu atlūzas, kas sajaukušies ar pelniem un sniegu peld nenoteiktā telpas izplatījumā.

Ēriks Apaļais (1981) ieguvis maģistra grādu Vizuālās mākslas augstskolā Hamburgā (2011, Vācija), saņemot Karla H. Dices balvu par labāko gada diplomdarbu un DAAD (Vācu Akadēmiskās Apmaiņas dienests) Balvu par izciliem sasniegumiem. Regulāri piedalās vietējās un starptautiskās grupu izstādēs, kā arī sarīkojis vairākas personālizstādes Rīgā un Vācijā. Kopš 2011. gada māksliniekam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Hamburgas galeriju „Vera Munro”, kā rezultātā bijusi arī iespēja piedalīties Ķelnes mākslas tirgū. 2014. gada vasarā Vācijā bija apskatāms viņa jaunākais projekts „Inscribed Silhouettes”, kura pavadošais kataloga teksts (autors Jenss Asthofs) būs pieejams arī Arsenāla Radošās darbnīcas telpās visu izstādes norises laiku. Mākslinieka darbi iekļauti ABLV Bank topošā Laikmetīgā mākslas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā.

Izstāde tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Teksts: Šelda Puķīte.