punctum

literatūras un filozofijas žurnāls

Galvenais

Ilva Skulte

30/01/2015

 

Par Henrika Eliasa Zēgnera un Laura Veipa atdzejoto Jevgenija Neleša krājumu Uznācis (Orbīta, 2014)

 

„Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием „остранения“ вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно.”

Виктор Шкловский, Искусство как прием

 

Jevgenija Neleša dzejoļi ir īsi, lai arī par lakoniskiem vai minimālistiskiem tos saukt nevar. Lielākoties tie sastāv no apmēram 7-12 dažāda pēdu skaita rindām, autors izmanto spilgtus vai kontrastējošus tēlus un vismaz vienreiz pārslēdz dominējošo poētisko kodu – no realitātes „nospieduma” uz sirreālu plūsmu, no tēla uz krāsu, no vārda uz skaņu, no pārsteidzošas metaforas uz riskantu metonīmiju. Ir sajūta, ka dzejnieks mēģinājis katrā no tiem notvert nejaušas dažāda veida elementu saslēgšanās rezultātu kā liecību par to mirkli, kurā pats piepeši uztvēris kaut ko kā uztveramo, fiksējamo, sajūtamo, nejautājot par apzīmēšanām un nozīmēm (šo sajūtu papildina arī Rūtas un Arta Briežu vāka dizains). Mirkļa saslēgums neizslēdz kustību, tieši otrādi, tās iespējas izpaust paradoksu dzen tēlojumu un skanējumu uz priekšu un ļauj saskatīt mirkļa mirklīgumu laika perspektīvā. Tas vienīgi izceļ kaut ko kā dzejas objektu – ne tikai kā konceptu, ne tikai attiecībās un sistēmā (tīklā), bet arī visā tā materialitātē – neskatoties uz to, ka par dzejas materiālu var kalpot gan visdažādākās ikdienas parādības un sarunvalodas izteikumu fragmenti, gan lietas un rīcības, gan valodas vārdi, gramatikas likumi un skaņas. To Nelešs dzejas radīšanai izmanto „videi draudzīgi”, tieši tās izvejvielas, kas lietojamas no tuvākajā apkārtnē atrodamajām, neizvēloties starp tikai organisko un tikai sintētisko, dabas materiāliem un cilvēku sadzīves atkritumiem, un pārstrādājot to sākotnējo sūtību, funkcijas, īpatnības un kulturālo lomu. Toties sava veida hierarhiska sistēma – tajā tēli pārstāv lietas un pieder noteiktam realitātes skatījumam, vārdi izsaka tēlus, izteikumi sastāv no vārdiem, ko savukārt sastāda skaņas – izdala dzejoļu formu. Lai izceltu formu pret sistēmu valodas ikdienišķajā ainavā, dzejnieks nevairās pat no skaņu mijām un vārdu morfoloģiska rakstura transformācijām. Un lasītājs, sekojot autora norādēm, veido savu perspektīvu, kas atklāj dažādos sistēmas līmeņus, vienlaicīgi ievijot izceltos elementus citās – asociāciju un konotāciju sistēmās kā, piemēram, dzejolī „ielakušies”/ „вылакавшись”:

вылакавшись в молоке/ в мокром седом старинном/ по-своему благородном / намаявшись в цеху за вчера и за весь тот ещо день ну тодга/ оставшееся время заходили друзья поздоровкаться и просто о том о сем покалякать про фраерство, про нравсвенных уродов, про фарцу а о / главном ни слова/ про суспензию ещо говорили/ пидарасы а о (14. lpp.)

Šeit ir vietā piebilst, ka Jevgenija Neleša grāmata iznākusi „Orbītas” bilingvālo grāmatu sērijā, tādēļ lingvistisko elementu izpludinājumam pieslēgtas vēl arī otras – latviešu – valodas morforloģiskās, leksiskās, stilistiskās un fonētiskās bagātības. Lai gan šāda veida poētika šķiet gana sarežģīta, tulkotājiem Henrikam Eliasam Zēgneram un Laurim Veipam izdevies tīri matemātiski atkodēt Neleša figūras un sameklēt atbilstošus izteiksmes līdzekļus, kas skan ļoti latviski un tajā pašā laikā nelešiski (ielakušies, sasveiķināties, 15. lpp., lai gan atkal žēl, ka visu dzejoļa plūdumu ritmizējošo „a – o” daudznozīmību, protams, nav izdevies atklāt). Visumā šķiet, ka tulkotāji vadījušies pēc stratēģijas grūti tulkojamajās vietās palikt maksimāli tuvu krievu tekstam, kas lielākoties ir vienkāršs, toties elegants risinājums, bet citreiz tomēr atņem tekstam dažas skanējuma vai lasījuma iespējas, norobežojot no daudzajiem vienu konkrētu lasījuma veidu kā galveno (vēstījumu).

Bet par galveno ir pieņemts klusēt. Vai nu tādēļ, ka tas ieplūst fonā, kamēr priekšplānā ņirb aktīvas, mērķtiecīgas runas un darbības, kuru mērķis ir atklāt, zināt, skaidrot: „короче мы пока ты дрыхнешь вскроем пол чтобы посмотреть/ перекрытия мы/ вскрываем смотрим/ ты спишь.” (60. lpp.). Vai tādēļ, ka galvenais ir kādas kopienas ezotēriskais noslēpums (un tādēļ, iespējams, tabu): “валочка/ когда нибудь будет валочка/может через пару лет/ сейчас ещо нет” (34. lpp.) Vai arī tādēļ, ka galvenā meklējumi ir iluzors tēlojuma paņēmiens, kas atsaucas uz kolektīvi pārdzīvotu iztrūkstošā traumu – kultūras dezorientāciju, apziņas nepilnību vai uztvertā/saprastā mirklīgumu: ”у нее был голос/ вокал/ у него перебор/ гитарный/ у нее голос сел / пропал” (42. lpp.)”в падуе цнесли точную/ копию пизанской башни” (8. lpp.) . Galvenais, iespējams, ir katram savs, dziļi piemītošs, sāpīgs, ass, kas ikdienas dzīves virspusējumā publiskojamu atstāj tādu kā ilgās ekspozīcijas nospiedumu – izplūdušu, apgrūtinātu, paildzinātu: в каждом/ скажем человеке/ за бортом/ например и особенно в/ женщине есть/ спутанные волосы/ мокрые/ в нем в/человеке скажем…” (72. lpp.). Tieši šī apgrūtinājuma, izpludinājuma (dzejiskās sistēmas dažādos līmeņos, skatīt, piemēram, в lomu iepriekš citētajās rindās) un paildzinājuma dēļ neskaidrais galvenais vienlaicīgi arī kļūst par lietu starp lietām – abstraktu, relatīvu, bez references realitātē un bez konkrētības – kļūst par intenci, varbūtību, dziņu. Dzeja kā dziesma ar visiem saviem izteiksme līdzekļiem vienmēr ir tieši par galveno, veids un procedūra, kā nokļūt līdz galvenajam, pat ja verbālā virsma piedāvā tikai relatīvi nejaušu darbību un tēlu plūsmu. Mākslinieciskais paņēmiens – mākslas radīšanas paņēmiens – balstās uz izcelšanu kontekstā, atsvešināšanu un caur to – objektizāciju; tas arī galvenais. Pat ja objekta kā lietas, būtnes vai parādības realitātē nav vai arī tā ir vien abstrakta – baisa sajūta: „они их не знали / в отвязных варежках/ с неоновыми глазами/ те ходили в доль тротуара по проезжей части не боясь…” (50. lpp.).

Un tomēr līdzās zaudējuma mielēm, vieglām mistiskām šausmām un pasaulīgajai sarežģītībai, Nelešs nepazaudē humora izjūtu. Šī noskaņa – no skumja smaida līdz sarkastiskiem daudzbalsīgiem smiekliem – nepazūd visā krājuma garumā, pozicionējot dzejnieku tādā kā āksta lomā – publiskajā telpā viņš ir galvenais, ja pievērš sev uzmanību un gudrākais, ja smejas pēdējais. Bet izdarītais nav svarīgs.

 

Dalies ar šo rakstu