jaunumi

— “LMC vakarskola”

16/02/2015

Par mākslas vērtēšanas pieredzi un kritērijiem.

 

Otrdien, 17. februārī plkst. 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas centra Ofisa galerijā notiks „LMC Vakarskolas” otrās sezonas sestā lasīšanas darbnīca, kas veltīta mākslas vērtēšanas pieredzei un kritērijiem. Darbnīcu moderēs mākslas zinātniece Ieva Astahovska un mākslas kritiķis Valts Miķelsons.

Ceturtās Purvīša balvas pasniegšanas ceremonijas tuvošanās ir iemesls palūkoties uz kritērijiem, pēc kuriem iespējams salīdzināt un novērtēt mākslinieka darbību.

Mākslas kritiķis un teorētiķis Boriss Groiss (Boris Groys) raksta, ka visi mākslas darbi ir uzskatāmi par estētiski vienlīdzīgiem, tomēr tas, viņaprāt, nenozīmē, ka nav iespējams izšķirt labu un sliktu mākslu: “Labs mākslas darbs ir tieši tāds darbs, kas apliecina visu attēlu formālo vienlīdzību to faktiskās nevienlīdzības apstākļos.” Pretēji izplatītajam priekšstatam par muzejiem, kā novecojušu, konservatīvu institūciju, Groiss uzskata, ka tiem ir īpaša loma visapkārt esošās attēlu pārbagātības izvērtēšanā, ļaujot pretoties “mūsdienu gaumes diktatūrai”. 

Tomēr ievērojama daļa laikmetīgās mākslas nenodarbojas ar viegli salīdzināmu priekšmetu radīšanu. Rakstot no šādām, projektos balstītas prakses pozīcijām, māksliniece Andrea Freizere (Andrea Fraser) mākslas sistēmas funkcionēšanu skata krietni kritiskākā un praktiskākā griezumā. Viņasprāt, saņemt mākslas institūciju un mākslas tirgus novērtējumu mākslinieks var vienīgi ierobežojot savu autonomiju un kalpojot kāda cita interesēm, turklāt viņa/s spējas ietekmēt sava darba apstākļus, izmantojumu un atlīdzību bieži vien nav pietiekošas.

Lasīšanas darbnīcas teksti:

Boriss Groiss. Vienlīdzīgu estētisko tiesību loģika (no eseju krājuma “Art Power”, 2008)

Andrea Fraser. How to Provide an Artistic Service: An Introduction (1994)

Interesenti tekstus var saņemt, rakstot uz: santa.micule@lcca.lv

„LMC vakarskolas” cikla pamatā ir aktuālu laikmetīgās mākslas norišu iepazīšana, lai stiprinātu kritiskās domāšanas un diskusijas attīstību Latvijas mākslas vidē. Tajā tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Otrajā sezonā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, dokumentālo filmu seansus, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2015. gada pavasarim.

Katra lasīšanas darbnīca būs veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – aktīvismam un mākslas sociālpolitiskai atbildībai, centra un perifērijas pozīcijām, atmiņas un arhīvu kontekstam, globālās mākslas apritei, kuratoru praksēm un pieejām, izstāžu politikai, mākslas izglītībai. Ikviena no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Borisa Groisa, Granta Kestera, Italo Kalvino, Rema Kūlhāsa, Frederika Džeimsona, Jensa Hofmana, Ūtes Metas Baueres esejām.

Dalība „LMC vakarskolā” ir bez maksas, un tajā aicināti apmeklēt esošie un topošie mākslinieki, kritiķi, kuratori, kultūras menedžeri, mākslas un humanitāro zinātņu studenti. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi. Tekstu un kritikas cikla kuratore ir mākslas zinātniece Ieva Astahovska. 

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Par Laikmetīgās mākslas centru:

Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) ir starptautiski aktīva nevalstiska kultūras organizācija, kas caur mākslas prizmu piedāvā neatkarīgu skatpunktu uz aktuālajiem un nesenās vēstures notikumiem. LMC Ofisa galerija un informācijas centrs ir atvērts katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00.