jaunumi

— Notiks filozofa Andreja Baloža grāmatas “Nepabeigtā pagātne” atvēršana

19/05/2015

22. maijā plkst. 18:30 Rīgas Kino muzejā.

 

LU Filozofijas un socioloģijas institūts ir izdevis filozofa Andreja Baloža monogrāfiju „Nepabeigtā pagātne. Pētījums par Anrī Bergsona filozofiju”.

Andreja Baloža grāmata veltīta laika un atmiņas fenomenu interpretācijai franču domātāja Anrī Bergsona filozofijā, uzmanības centrā novietojot ilgstamības idejas ģenēzes problēmu. Laika problēma var tikt uzskatīta par vienu no lielajiem filozofijas jautājumiem. Savukārt atmiņas tematika tās politiskā un vēsturiskā jūtīguma dēļ ir kļuvusi par vienu no karstāk apspriestajām tēmām mūsdienu humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Andrejs Balodis, aplūkojot atmiņas filozofiskos aspektus, vērš uzmanību uz vēsturisko fonu, kurā veidojušās dažādās atmiņas teorijas. Pētījumā uzsvērts, ka Bergsona laika koncepcija jeb ilgstamības ideja piedzīvo būtisku revīziju tieši atmiņas problēmas kontekstā.

Monogrāfijas autors sniedz kritisku Bergsona laika koncepcijas izvērtējumu un par savu pētniecisko metodi ir izraudzījies franču zinātnes filozofijā balstīto ‘problēmu vēstures’ perspektīvu. Šī pieeja ļauj rekonstruēt Bergsona argumentus, pārformulēt viņa mācībā atrodamās problēmas un meklēt eventuālos risinājumus 19./20. gadsimta mijas teorētisko diskusiju kontekstā. ‘Problēmu vēstures’ perspektīva sniedz iespēju Bergsona koncepcijā saskatīt līdz šim neaplūkotus risinājumus vairākām nozīmīgām un mūsdienās aktuālām filozofiskām problēmām – laika pārdzīvojumam apziņā un tā konceptualizācijai, ķermeņa/gara nošķīruma problēmai un atmiņas kā virtuāla fenomena izpratnei.

Grāmatas atvēršana notiks piektdien, 22. maijā plkst. 18:30 Rīgas Kino muzejā (Peitavas iela 10). Pasākumu atbalsta LU FSI un Latvijas Kultūras akadēmija. Aicināti visi interesenti!

 

baloža vāks RC curves