jaunumi

— LKA aicina pieteikties dalībai konferencē “Kultūras Krustpunkti IX”

16/09/2015

Jau tradicionāli "Kultūras Krustpunktu" konferencē tiek prezentēti pētījumi par daudzveidīgām tēmām un problēmām kultūras un mākslas jomā.

 

Līdz 2015. gada 5. oktobrim ikviens Latvijas kultūras un mākslas dzīvē un zinātnē ieinteresētais tiek aicināts pieteikties dalībai konferencē Kultūras Krustpunkti un dalīties savu pētījumu rezultātos, atziņās un ierosinājumos. Konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centrs. Konference norisināsies laikā no 2015. gada 12. līdz 14. novembrim.

Jau tradicionāli Kultūras Krustpunktu konferencē tiek prezentēti pētījumi par daudzveidīgām tēmām un problēmām kultūras un mākslas jomā. Arī šogad tiek plānots darbs septiņās sekcijās: Folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras antropoloģija; Kultūras socioloģija, kultūrpolitika, kultūra un mediji; Kultūras menedžments un radošās industrijas; Skatuves un audiovizuālā māksla; Starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā; Literatūra un tulkošana; Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē.

Kultūras Krustpunktu 2015. gada konferencē īpaša uzmanība tiks veltīta kultūras tradīciju daudzveidībai, izpausmēm, izpētes un dokumentēšanas metodēm mūsdienu mainīgajā vidē. Lai padziļināti iepazītu unikālu tradīciju pārmantošanas mehānismus, atsevišķa sekcija tiks veltīta lībiešu kopienai: 2015. gada 14. novembrī LKA Teātra mājā Zirgu pasts notiks Lībiešu diena, kurā tiks prezentēti pētījumi, notiks diskusija un būs iespēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās. Pievērsīsimies arī Latvijas kultūras tradīciju un nacionālās identitātes kopsakarību izpētei, īpašu uzmanību pievēršot Dziesmu un deju svētku lomai Latvijas un Baltijas valstu kultūras telpā. Tradīciju un rituālu dokumentēšanas iespējas jauno tehnoloģiju un sociālo tīklu vidē, robežšķirtne starp inovatīvu tradīcijas transformāciju un tās idejisko degradāciju, tradīcijas kā vēsturiskās un sociālās atmiņas elements, tradīcijas pārmantošanas līdzekļi: šīm un citām tēmām konferences ietvaros tiks veltīta arī atklāta diskusija.

Lai pieteiktu dalību konferencē aizpildīta pieteikuma anketa (lejuplādējama šeit: http://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/tradicionalie-notikumi/starptautiska-zinatniska-konference-kulturas-krustpunkti/) ir jānosūta uz e-pastu zpc@lka.edu.lv līdz 2015. gada 5. oktobrim.

LKA Zinātniskās pētniecības centra uzdevums ir veicināt humanitāro un sociālo zinātņu attīstību un veikt starptautiski aktuālu un Latvijai nozīmīgu jautājumu izpēti kultūras un mākslas jomā. Saskaņā ar šo misiju, Zinātniskās pētniecības centrs organizē ikgadēju starptautisku zinātnisku konferenci”Kultūras Krustpunkti”. 2015. gadā notiks devītā “Kultūras Krustpunktu” konference.

Seko līdzi informācijai par konferenci: https://www.facebook.com/KulturasKrustpunkti un LKA mājaslapā:http://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/tradicionalie-notikumi/starptautiska-zinatniska-konference-kulturas-krustpunkti/