jaunumi

— Gaidāma M. Mintaura lekcija „Koloniālā Latvija? Postkoloniālisms šodien”

04/11/2015

Lekcija turpinās septembrī iesākto lekciju ciklu "Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā".

 

Ceturtdien, 5. novembrī, plkst. 18.00, Žaņa Lipkes memoriālā notiks pazīstamā vēsturnieka Mārtiņa Mintaura lekcija Koloniālā Latvija? Postkoloniālisms šodien. Lekcija turpinās septembrī iesākto lekciju ciklu Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā.

Šoreiz, jau sestajā šī cikla lekcijā, vēstures zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Filozofijas un vēstures fakultātes docents Mārtiņš Mintaurs runās par koloniālisma tēmas aktualitāti Latvijas sabiedrības un valsts pieredzē 20.gs. un 21.gs. sākumā. Lekcijas mērķis ir sniegt refleksiju par diviem koloniālisma diskursa aspektiem Latvijā: padomju politiku no 1945. līdz 1991. gadam kā vienu no koloniālisma veidiem un “neokoloniālisma” tematizāciju kopš valsts neatkarības atjaunošanas un integrācijas starptautiskajās politiskajās un ekonomiskajās organizācijās. Klausītāji tiks aicināti padomāt: vai šiem aspektiem ir kas kopīgs?

Līdz šim ciklā Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā notikušas jau piecas lekcijas: Olgas Procevskas lekcija par bēgļu metaforām, Kaspara Zeļļa lekcija, veltīta rasisma vēsturei, Valda Tēraudkalna lekcija par islamofobiju, Mārtiņa Kaprāna lekcija par Ukrainas kolektīvo atmiņu un Inetas Lipšas priekšlasījums par homofobijas vēsturi Latvijā.

Lekciju cikls ir paredzēts kā iespēja debatēt par augošo neiecietību un radikālismu Eiropā, arī Latvijas sabiedrībā. Būtisku impulsu cikla idejai sniedza Eiropas Savienības bēgļu krīze, kas izraisīja gan masveida neiecietību Latvijas iedzīvotājos, gan intensīvus centienus solidarizēties ar bēgļiem un tos atbalstīt. Lekciju cikls aicina līdz decembra vidum vairākus sabiedrībā pazīstamus pētniekus kopā ar klausītājiem diskutēt par iespēju krīzes apstākļos saglabāt Eiropas tradicionālās vērtības – iecietību, humānismu un cilvēktiesības visiem.

Diskusiju-lekciju cikls ir iespējams, pateicoties ASV vēstniecības Latvijā un Konrāda Adenauera fonda atbalstam. Lekciju teksti un kritiska refleksija par to saturu būs pieejama, pateicoties interneta žurnāla Punctum.lv atbalstam. Tiks nodrošināta lekciju tiešraide internetā portālā www.lipke.lv.