jaunumi

— Notiks diskusija par mākslinieka sociālo atbildību

10/11/2015

Diskusijas kontekstu zināmā mērā iezīmē sociāli aktīvas mākslas trūkums Latvijā.

 

Ceturtdien, 12. novembrī, no pulksten 15.45 līdz 17.15 Starptautiskās zinātniskās konferences Kultūras Krustpunkti IX ietvaros Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24, notiks diskusija par mākslinieka sociālo atbildību.

Diskusijas kontekstu zināmā mērā iezīmē sociāli aktīvas mākslas trūkums Latvijā. Jau vasarā diskusijā par līdzīgu tēmu sarunu festivālā Lampa tās dalībnieki secināja, ka lielākoties atsaucamies uz ārzemju piemēriem, bet Latvijā ir salīdzinoši maz mākslinieku gan kino, gan teātrī, gan vizuālajā mākslā, kas ieņem sociāli un politiski aktīvu pozīciju – dzīvē un mākslā. Tas, protams, nenozīmē, ka visiem un vienmēr būtu jārunā par šādām tēmām, taču kopumā, šķiet, valda pārāk liels inertums. Gan notikumi Ukrainā, gan bēgļu krīze ir aktualizējuši nepieciešamību apzināt mākslinieka un mākslas lomu diskusijā par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem.

Diskusijā piedalīsies dramaturgs Jānis Balodis, režisore Krista Burāne, politoloģe Iveta Kažoka, režisors Elmārs Seņkovs, filozofs Vents Sīlis. Diskusijas moderatore: Zane Kreicberga.

Diskusijas sākumā filozofs Vents Sīlis pastāstīs par atbildības jēdzienu un konceptu filozofiski: kopš kura laika un kādā kontekstā ir aktualizēts cilvēka un mākslinieka atbildības jēdziens un kā tas mainījies? Kādas ir tā robežas? Kā korelē mākslinieka atbildība ar mākslinieka izteiksmes brīvību?

Savukārt politoloģe Iveta Kažoka ieskicēs atbildības konceptu juridiskā un politiskā aspektā: Kā no juridiskā viedokļa vērtēt atbildības kā morāli ētiskas kategorijas piemērošanu? Ko īsti nozīmē un kādos apsvērumos balstās daudzinātā “politiskā atbildība”? Vai atbildības jēdziens nav devalvējies un kļuvis tikai par retoriku, kam nav nekādu (t.sk. juridisku) seku? Vai juridiskā un politiskā kontekstā iespējams runāt par mākslinieka sociālo atbildību?

Mākslinieki Krista Burāne, Jānis Balodis un Elmārs Seņkovs dalīsies ar savu izpratni par mākslinieka sociālo atbildību, balstoties konkrētos Latvijas un ārzemju piemēros un aicinot auditoriju uz diskusiju par jautājumiem: Vai ir iespējams veicināt mākslinieku sociālo atbildību? Vai mākslas kritiskais potenciāls tiek pietiekami pielietots? Kas ir ētiska un ekoloģiska mākslas prakse un kā tā iespējama šodien?

Vairāk par konferenci Kultūras Krustpunkti IX un programma.