Print

jaunumi

— Notiks konference “Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika”

12/11/2015

Zinātnieki pēta jaunpienācēju kultūras atšķirīgās iezīmes, mijiedarbību ar lokālo kultūru, migrācijas radīto kultūrvides dažādību.

 

17. novembrī pulksten 11.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē notiks konference Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika (Ziemeļu – Dienvidu un citi virzieni). Konferencē humanitāro zinātņu pētnieki aplūkos kultūru migrācijas vēsturiskos, valodiskos, literāros, tulkošanas, reliģiskos aspektus un apspriedīs kultūru mijiedarbes veidus, to tālāku ievīšanos citu tautu kultūras tradīcijā arī ārpus tagadējās Latvijas valsts robežām un ietekmi uz atsevišķiem cittautu kultūras procesiem.

Konference noritēs projekta Kultūru migrācija Latvijā satvarā. Projekta mērķis ir sniegt jaunu un starptautiski nozīmīgu, valsts politikā un izglītības sistēmā izmantojamu starpdisciplināru skatījumu uz kultūru migrāciju Latvijā, tverot to globālā kontekstā. Zinātnieki pēta jaunpienācēju kultūras atšķirīgās iezīmes, mijiedarbību ar lokālo kultūru, ietekmi uz vietējo sociālo iekārtu, ekonomiku, sadzīvi, tradīcijām, prasmēm, migrācijas radīto kultūrvides dažādību. Citu pētījuma skatpunktu veido četrzaru skatījums, par kura pamatu izmantots debespušu arhetips – ziemeļi, dienvidi, austrumi un rietumi. Kultūras parādības aplūkotas centra un robežzonas, kultūru pārklāšanās, multikulturālisma un transkulturālisma griezumā. Savukārt hronoloģiskajā dimensijā atklājas kultūru migrācijas likumsakarības un dinamika vēstures gaitā līdz pat 21. gadsimtam.

Sadarbības projektā iesaistītas zinātniskās institūcijas: Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Latvijas vēstures institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.