jaunumi

— Gaidāma Denisa Hanova lekcija “Nācija kā projekts: nacionālismi šodienas Latvijā”

16/11/2015

Vai nacionālisms, sniedzot drošības sajūtu, var pārtapt par radikālu, ksenofobisku ideoloģiju, patiesībā izslēdzot cilvēkus?

 

Ceturtdien, 19. novembrī, plkst. 18:00 Žaņa Lipkes memoriālā notiks pazīstamā kultūrpētnieka Denisa Hanova lekcija Nācija kā projekts: nacionālismi šodienas Latvijā. Savā lekcijā viņš analizēs nacionālisma idejas tapšanu, ilustrējot to ar 18. un 19. gadsimta laikā izveidoto stāstu par nāciju kā mūžīgu kopienu.

Vai nacionālisms, sniedzot drošības sajūtu, var pārtapt par radikālu, ksenofobisku ideoloģiju, patiesībā izslēdzot cilvēkus? Kas ir nacionālisma ideoloģija šodien un vai mūsdienu sabiedrība nav lielāka par nāciju? Nācija ir ļoti svarīgs emocionāls fenomens mūsdienu cilvēka identitātē. Miljonu cilvēku nācija simbolizē kopienu, drošību un skaidrību plūstošajā neskaidrības laikmetā. Sarunā mēģināsim kopīgi analizēt, kā un kāpēc nacionālisms veidoja nācijas un kā tas kļuva par ietekmīgāko ideoloģiju šodien.

Septembrī uzsākto lekciju ciklu Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā 7. janvārī noslēgs saruna ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Vili Daudziņu Atmiņas uzslāņojumi. Vēl šogad decembrī notiks divas lekcijas – 3. decembrī sociālo zinātņu profesora Ivara Ījaba lekcija Totalitārisms Eiropā: vēsture un šodiena un 17. decembrī teoloģijas doktores Ilzes Jansones lekcija Vai dusmīga un nelaimīga? – stereotipi par feminismu Latvijā.

Līdz šim ciklā Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā notikušas jau sešas lekcijas: Olgas Procevskas lekcija par bēgļu metaforām, Kaspara Zeļļa lekcija, veltīta rasisma vēsturei, Valda Tēraudkalna lekcija par islamofobiju, Mārtiņa Kaprāna lekcija par Ukrainas kolektīvo atmiņu, Inetas Lipšas priekšlasījums par homofobijas vēsturi Latvijā un Mārtiņa Mintaura lekcija par postkoloniālismu. Lekciju ieraksti skatāmi mājaslapā www.lipke.lv sadaļā Lekciju tiešraide.

Lekciju cikls ir paredzēts kā iespēja debatēt par augošo neiecietību un radikālismu Eiropā, arī Latvijas sabiedrībā. Būtisku impulsu cikla idejai sniedza Eiropas Savienības bēgļu krīze, kas izraisīja gan masveida neiecietību Latvijas iedzīvotājos, gan intensīvus centienus solidarizēties ar bēgļiem un tos atbalstīt. Lekciju cikls aicina līdz decembra vidum vairākus sabiedrībā pazīstamus pētniekus kopā ar klausītājiem diskutēt par iespēju krīzes apstākļos saglabāt Eiropas tradicionālās vērtības – iecietību, humānismu un cilvēktiesības visiem.

Diskusiju-lekciju cikls ir iespējams, pateicoties ASV vēstniecības Latvijā un Konrāda Adenauera fonda atbalstam. Lekciju teksti un kritiska refleksija par to saturu būs pieejama, pateicoties interneta žurnāla Punctum atbalstam. Tiks nodrošināta lekciju tiešraide internetā portālā www.lipke.lv.