jaunumi

— Notiks 11. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs

26/11/2015

Diskutējamo tēmu vidū būs skaitīšana, mērījumi, tuvinājumi, daudzskaitļa izpratne un uztvere, skaitļa apguve un kultūru atšķirības skaitļa uztverē.

 

10. un 11. decembrī Latvijas Universitātē notiks 11. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs Skaitlis: kognitīvas, semantiskas un lingvistiskas pieejas, kurā piedalīsies izcili zinātnieki, to vidū Maikls Glenzbergs (ASV), Skots Grimms (ASV), Deniels Haids (ASV), Freds Landmans (Izraēla / Vācija), Suzi Lima (Brazīlija) un Sjūzena Rotšteina (Izraēla / Vācija).

Šīgada simpozijs veltīts skaitļa izpratnei. Simpozijā tiks aplūkoti skaitļa izpratnes un uztveres psiholoģiskie, psiholingvistiskie, neirolingvistiskie un antropoloģiskie aspekti, kā arī jautājumi par skaitļa reprezentāciju valodā un loģiski-matemātiskajās zinātnēs.

Daudzo diskutējamo tēmu vidū būs skaitīšana, mērījumi, tuvinājumi, daudzskaitļa izpratne un uztvere, skaitļa apguve un kultūru atšķirības skaitļa uztverē.

Ielūgto referentu vidū ir šobrīd skaitļa izpratnes nozīmīgākā pētniece lingvistikā prof. Sjūzena Rotšteina (Susan Rothstein; Izraēla / ASV), kā arī viens no Būla loģikas izcilākajiem speciālistiem pasaulē, loģiķis, matemātiķis, datorlingvists prof. Freds Landmans (Fred Landman; Izraēla / Vācija), lingviste un antropoloģe prof. Suzi Lima (Suzi Lima; Brazīlija), lingvists Skots Grimms (Scott Grimm; ASV) un viens no vadošajiem mūsdienu matemātikas un valodas filozofiem, loģiķis un matemātisko strutktūru pētnieks prof. Maikls Glenzbergs (Michael Glanzberg; ASV).

Pasākumu atklās Bar Ilana un Tībingenas universitāšu profesore Sjūzena Rotšteina ar ievadlekciju Skaitījumu un mērījumu izteiksmes dažādās valodās (Crosslinguistic Expressions of Counting and Measuring). Lekcijā tiks aplūkotas skaitīšanas un mērījumu kopīgās un atšķirīgās īpašības, kā arī pamatota tēze, ka skaitīšana un mērījumi ir divi dažādi procesi, tāpat tiks aplūkoti vairāki piemēri un piedāvāti semantikas pētījumu rezultāti, kas veikti dažādās valodās. Profesore Rotšteina ir viena no pasaulē vadošajām skaitļa, skaitīšanas un mērījumu semantikas speciālistēm. Viņa ir Humbolta balvas laureāte, Academia Europaea locekle un BarIlana universitātes Lingvistikas departamenta vadītāja, kā arī Gonda starpdisciplinārā smadzeņu darbības pētniecības centra (Gonda Multidisciplinary Brain Research Center) locekle.

Ielūgto runātāju referātus būs iespējams vērot ierakstā Latvijas Universitātes mājaslapā. Ir iespēja iepazīties arī ar paralēlo sesiju referātiem un klausīties klātienē.

Simpozija darba valoda ir angļu valoda.

Simpoziju organizē LU Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs sadarbībā ar Alumniportal Deutschland un Ziemeļrietumu Universitātes Filozofijas departamentu.