jaunumi

— Notiks ikgadējais pasākumu cikls „Februāris – Teoloģijas mēnesis”

03/02/2016

No 8. līdz 26. februārim ar dažādām aktivitātēm tiks atzīmēts ikgadējais pasākumu cikls „Februāris – Teoloģijas mēnesis”.

 

Teoloģijas mēnesis sāksies 8. februārī plkst. 14.00 ar ikgadējo dievkalpojumu Mazajā aulā, kuru vadīs Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) studenti un mācībspēki. Pēc dievkalpojuma visi laipni gaidīti uz jubilejas kliņģeri LU TF telpās.

11. februārī plkst. 10.00 visi interesenti laipni gaidīti 161. telpā uz LU ikgadējās, 74. konferences Teoloģijas un reliģiju zinātnes sekcijas sēdi Reformācija – vēsture un mūsdienu izaicinājumi pasaulē un Latvijā. LU TF mācībspēki un doktorantūras studenti prezentēs savu pētījumu rezultātus tādos jautājumos kā reformācijas īstenošana Rietumeiropas Baznīcas vēsturē, nepabeigtās reformācijas rezultāti Latvijā, reformācija, baznīca un vardarbība, tāpat pievērsīsimies arī A. Knopkena teoloģiskajam mantojumam, jautājumam par reformāciju vācu filozofijas skatījumā, kā arī reformācijas un reliģijas epistemoloģijas problemātikai.

Nākamajā dienā, 12. februārī, plkst. 10.00 būs iespēja apmeklēt konferences sēdi Zinātnes un reliģijas dialogs – šogad diskusijas centrā tādas tēmas kā eksaktā pieeja reliģiskās pieredzes pētniecībā, teoloģija laikā pēc sociobioloģiskajiem un biokulturālajiem reliģijas skaidrojumiem, daba, valoda, matemātika, Dievs, biblisko tekstu etimoloģijas izraisītie argumenti un citas.

15. februārī plkst. 16.30 un plkst. 18.15 doktorantūras skolas Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas organizēto pasākumu ietvaros notiks Ērika Vuda vieslekcijas par Anglijas reformācijas historiogrāfiju un par anglikāņu ētiskajām tradīcijām. Ē. Vuds ir Šērbonas abatijas (Lielbritānija) galvenais mācītājs (vikārs), anglikāņu baznīcas kanoniķis, kurš vēsturi studējis Oksfordas Universitātē, savukārt teoloģiju – Kembridžas Universitātē. Lekcijas notiks angļu valodā.

19. februārī visi laipni gaidīti Radošuma dienas neformālajā atmosfērā, kur savu talantu augļus ļaus baudīt LU TF mācībspēki, studenti un absolventi. Turklāt šogad LU TF absolventi sarūpējuši īpašu pārsteigumu – Radošuma dienas noslēgumā sanākušajiem būs iespēja baudīt etīžu teātra Nerten izrādi.

22. un 23. februārī, sākot no plkst. 10.00, sadarbībā ar Nordic Summer University notiks ziemas simpozijs Identifying the Political (angļu valodā). Simpozija detalizēta programma pieejama mājaslapā nordic.university.

Savukārt 24. februārī plkst. 14.00 ikviens interesents aicināts uz diskusiju Cita perspektīva: saruna par bēgļu jautājumu, kas notiks 161. telpā.

Simpozijs, kas šoreiz veltīts tēmai Pārmaiņas, notiks 26. februārī plkst. 18.00. LU TF viesosies Rīgas Sv. Pestītāja anglikāņu baznīcas kapelāne, bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga. Par pārmaiņām no visdažādākajām perspektīvām ar viņu sarunāsies LU TF maģistrants Nils Konstantinovs.

Pasākumu ciklu noslēgs konference-diskusija Luteriskās baznīcas loma Latvijas sabiedrībā, kur no teoloģiskas, vēsturiskas un socioloģiskas perspektīvas tiks kritiski un analītiski apspriesti dažādi Latvijas sabiedrībai aktuāli jautājumi. Konference-diskusija notiks Rīgas Lutera baznīcas draudzes namā, Torņakalna ielā 3/5.

Pasākumu ciklā Februāris – Teoloģijas mēnesis aicināti piedalīties visi interesenti. Sīkāka informācija mājaslapās: www.lu.lv, www.lu.tf.lv, kā arī LU un LU TF lapās sociālajos portālos Facebook un Twitter.