jaunumi

— Eduarda Smiļģa Teātra muzejā notiks starpdisciplināra diskusija “Francijas garša: gastronomija un kultūra”

17/04/2016

Diskusijā tiks pētīti garšas un gaumes fenomeni, to mehānismi un darbības principi, izmantojot "garšu" un šī vārda semantiskajā laukā ietvertās nozīmes kā pētniecisko metaforu.

 

2016. gada 21. aprīlī plkst. 14:00 Eduarda Smiļģa Teātra muzejā (Eduarda Smiļģa ielā 37/39) Latvijas Kultūras akadēmija ar Francijas Institūta Latvijā atbalstu organizē apaļā galda diskusiju “Francijas garša: gastronomija un kultūra”. Pasākums ir iecerēts kā pētnieciskā projekta pirmais posms, otrais posms – starptautiska zinātniska bilingvāla konference “Francijas garša: gastronomija un kultūra / Goût de France: gastronomie et culture” notiks 2017. gada 24. un 25. martā.

Apaļā galda diskusijas mērķis ir raisīt domu apmaiņu par pētāmo tēmu hronoloģisko ietilpību, par kultūras fenomenu migrācijas ceļiem, migrācijas aģentiem, starpniekkultūrām un starpniekvalodām. Diskutēt par kultūras parādību mainību, nonākot no vienas kultūras otrā, par pielāgošanos recipientam un ietekmi uz recipientu.

Diskusijā piedalīsies filozofs Andrejs Balodis, literatūras vēsturnieks Raimonds Briedis, mākslas zinātniece Ginta Gerharde-Upeniece, filozofe Skaidrīte Lasmane, endokrinologs Valdis Pīrāgs, teātra vēsturnieks Jānis Siliņš, valodniece Astra Skrābane, ēdienu pētniece Astra Spalvēna, vēsturnieks Gvido Straube, filozofe Daina Teters, teātra zinātniece Līga Ulberte. Diskusiju vadīs literatūrzinātniece Simona Sofija Valke un filozofs Igors Gubenko.

Diskusijā tiks pētīti garšas un gaumes fenomeni, to mehānismi un darbības principi, izmantojot “garšu” un šī vārda semantiskajā laukā ietvertās nozīmes, ar to saistītās tradīcijas, inovācijas un institūcijas, kā pētnieciskā rakursa metaforu. Garšas fenomens iekļauj divas jomas: 1) garšu-spēju, t.i., individuālu spēju izjust un novērtēt piedāvātās vielas, produktus un aromātus, 2) garšu-vērtējumu, vielai, produktam un aromātam piemītošo specifisko īpašību kopumu, kurš pieejams cilvēka garšas jutekļiem, tā galvenokārt balstīta uz kultūras ietvaros esošo vienošanos. Abas savstarpēji saistītās “garšas” šķautnes, kā pētniecības metafora, sniedz iespēju ne tikai konstatēt kultūras migrācijas faktu, bet arī pētīt uzņemošās kultūras atvērtību citādībai. Gaume un garša ir tā, kas nereti liek doties ārpus savas kultūrtelpas uz sajūtas, emocijas un garu uzrunājošu citu kultūrtelpu.

Dalībnieki tiks aicināti izteikties par iespējamiem pētījumu virzieniem savās zinātnes jomās, lai kopīgi diskutētās idejas veicinātu pilnveidot konferences konceptu, kurš būtu saistošs arī citiem jomas pārstāvjiem un aicinātu uz dalību starptautiskā zinātniskā bilingvālā konferencē “Francijas garša: gastronomija un kultūra / Goût de France: gastronomie et culture” 2017. gadā.

Aicināti visi interesenti. Ieeja bez maksas.

 

Papildu informācija:

Aija Lūse, sabiedrisko attiecību speciāliste,

Latvijas Kultūras akadēmija,

Tel. 67114807, 29107218

http://www.lka.edu.lv 
https://twitter.com/LKAkademija
https://www.facebook.com/LKAkademija