jaunumi

— Notiks 28. starpdisciplinārā konference „Meklējumi un atradumi”

18/05/2016

Ceturtdien, 2016. gada 19. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mazajā zālē (4. stāvā).

 

Ceturtdien, 2016. gada 19. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mazajā zālē (4. stāvā) norisināsies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 28. starpdisciplinārā konference Meklējumi un atradumi.

Konferencē ar referātiem piedalīsies folkloras, literatūras, sociālo un mākslas zinātņu pētnieki, referātos aktualizējot jautājumus, kas saistīti ar dažādu zinātņu nozaru tuvināšanos un starpdisciplinaritāti humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Konferences darbs tiek plānots trīs sekcijās, kas atspoguļo LU LFMI aktuālos pētniecības virzienos. Pirmā sekcija, kurā ar referātiem piedalīsies LU LFMI zinātniskās asistentes Signe Raudive un Madara Eversone, kā arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante Agija Ābiķe-Kondrāte, būs veltīta arhīvpētniecībai un padomju laika Latvijas literārās dzīves izpētei. Otrās sekcijas uzmanības centrā būs 19. gadsimta kultūras pētījumi nacionālisma studiju kontekstā literatūras, folkloristikas un preses vēsturē, piedaloties LU LFMI pētniekiem Benediktam Kalnačam, Zigrīdai Frīdei, Tomam Ķencim, LU Sociālo zinātņu fakultātes asoc. profesoram Ivaram Ijabam un Ķelnes Universitātes profesoram Rolfam Fīlmanam. Trešā un noslēdzošā konferences sekcija pievērsīsies pētījumiem mūzikas zinātnē – LU LFMI vadošais pētnieks Arnolds Klotiņš vēstīs par koloniālajām un nacionālajām tendencēm Latvijas mūzikas vēsturē, savukārt LU LFMI pētniece Edīte Tišheizere un Rīgas Stradiņa universitātes profesors Deniss Hanovs – par operas vēsturi un mūsdienu iestudējumiem.

Ar konferences programmu un referātu kopsavilkumiem iespējams iepazīties LU LFMI mājas lapā: www.lfmi.lu.lv

 

MEKLEJUMI UN ATRADUMI