jaunumi

— Notiks dzīvesstāstu pētījumiem veltīta starptautiska konference, diskusija un grāmatas atvēršana

18/05/2016

2016. gada 24. un 25. maijā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu centrā notiks starptautiska konference „Nacionālās, etniskās un lokālās identitātes dzīvesstāstu konstrukcijās”

 

2016. gada 24. un 25. maijā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu centrā Kalpaka bulvārī 4 notiks starptautiska konference Nacionālās, etniskās un lokālās identitātes dzīvesstāstu konstrukcijās, piedaloties pētniekiem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Polijas.

Konferenci rīko Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta dzīvesstāstu pētnieku grupa Latvijas Zinātnes padomes projekta Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā ietvaros.

Līdztekus priekšlasījumiem 25. maijā plkst. 14.00 notiks diskusija Atmiņas, naratīvi un etniskās kultūras, kuras laikā dažādu Latvijas etnisko grupu pārstāvji diskutēs par atmiņu nozīmi viņu kopienās, par katrai kopienai unikālajiem un Latvijas sabiedrībai kopīgajiem elementiem atmiņās.

Pēc diskusijas – 16:00 tiks atvērta grāmata Visi esam sava laikmeta bērni: krievu dzīvesstāsti Latvijā / Все мы дети своего времени: истории жизни русских в Латвии. Grāmatā apkopoti piecpadsmit dažādu paaudžu Latvijas krievu dzīvesstāsti, kuros atklājas dažādas pieredzes un arī vērtējumi par pagātnē un šodien notiekošo. Ar šo grāmatu sastādītāji cer atrast saskarsmes punktus starp Latvijā dzīvojošajām etniskajām grupām, jo, kā atzīmē grāmatas autori, – dzīvesstāsti, paplašinot un padziļinot skatījumu uz cilvēku, spēj mainīt arī lasītāja izpratni par sevi un savu vietu starp līdzcilvēkiem sabiedrībā. Grāmata ir bilingvāla – latviešu un krievu valodā. Grāmatas sastādītājas ir Māra Zirnīte un Marija Assereckova, izdevēji LU FSI un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija Dzīvesstāsts.

Informāciju sagatavoja 
Edmunds Šūpulis
tel. 26143033;
e-pasts: edmunds@lza.lv