jaunumi

— Rakstu krājuma “Bīstamie sakari” elektroniskā versija

20/06/2016

Rakstu krājuma pamatā ir lekcijas, kas laikā no 2015. gada 10. septembra līdz 2016. gada 9. janvārim nolasītas Žaņa Lipkes memoriālā.

 

Rakstu krājuma pamatā ir lekcijas, kas laikā no 2015. gada 10. septembra līdz 2016. gada 9. janvārim nolasītas Žaņa Lipkes memoriālā lekciju cikla Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā ietvaros. Lekciju ideja radusies, reaģējot uz Latvijā un Eiropā pieaugošo neiecietību pret dažādu sabiedrības grupu, tautību, kultūru un reliģiju pārstāvjiem. Ienākot Latvijas mediju saturā un tādējādi kļūstot par daļu no publiskās telpas, ksenofobiskie diskursi draud pārtapt par mūsu sabiedrības ikdienu un dominējošo reakciju uz globalizācijas izraisītiem izaicinājumiem.

2015. gada vasarā aktualizējies jautājums par patvēruma meklētāju uzņemšanu Latvijā ir parādījis, cik trausla ir robeža starp aizspriedumu un atklātu naidu. Šāda naida pamatā pārsvarā ir senas fobijas un radikālas ideoloģijas – rasisms, antisemītisms, islamofobija, homofobija, seksisms un vairākas citas. Pagātnes fobijas nekur nav zudušas; citādais joprojām tiek uztverts kā bīstams un naidīgs, kā rezultātā aizvien vairāk izplatās radikālisms, izraisot pilsonisko brīvību un cilvēktiesību sarukumu. Kā veicināt tolerantāku sabiedrību, kā pieņemt citādo un nodrošināt visiem iespējas īstenot savas tiesības? Kritiski izvērtējot pagātnē sakņotos ksenofobiskos diskursus un prakses, krājuma autori sniedz impulsu diskusijai, kuras mērķis būtu rast atbildi uz šo sarežģīto un tik nozīmīgo jautājumu.

Pirms krājuma izdošanas lekciju cikla materiāli publicēti Punctum.

Krājuma elektroniskā versija (PDF).