blogi

— Festivāls Komēta aicina ikvienu apmeklētāju piedalīties Komētas akadēmijā ar 10 minūšu stāstu par būtisko

01/07/2016

Pieteikšanās līdz 3. jūlijam.

 

Komētas akadēmija ir vieta domu eksperimentiem, dzīvām diskusijām un aizliegto jautājumu uzdošanai.

Mēs aicinām praktizēt zināma veida prāta ekoloģiju – dekolonizēt savu domāšanu un zināšanu, apsvērt alternatīvus nozīmes, domas un darbības veidus, dekonstruēt Rietumu varas pozīcijas un transformēt savas mentālās infrastruktūras.

Tāpēc šī vieta būs drīzāk atmācīšanās akadēmija, t. i., domāšanas modeļu revīzija un nākotnes darbības, domas un dzīvesveidu veidošana.

Tiek uzskatīts, ka koloniālisma un apspiešanas laiks ir pagājis, taču tas joprojām ir klātesošs politikā un sabiedrībā dominējošajos viedokļos. Vēl vairāk, tas joprojām ir dzīvs mūsu prātos un ikdienas darbībās slinka konformisma, patērniecības, dažādās ekspluatācijas formās un neiecietībā vienam pret otru.

Bet ja nu mēs apšaubītu nosacījumus, kuros balstām savu sabiedrisko un individuālo realitāti – vai tiešām tie ir dabiski un nemaināmi? Ko mēs varam darīt, lai radītu un atvērtu ne tikai politisko un ģeogrāfisko telpu, bet arī savas kultūras un apziņas potenciālu? Kā varam būt efektīvāki vienlīdzības jautājumos ne tikai sabiedrības, bet arī vides, dabas un apziņas kontekstā?

Mūsu mērķis ir atdzīvināt vienlīdzības, vienotības un kopības idejas, ņemot vērā savu vidi, mūsu dažādību un dzīves daudzveidību, kā arī attīrīt savu domāšanu un spert vismaz dažus soļus prāta ekoloģijas virzienā, runājot par šādiem jautājumiem:

 

Kur esmu
Tēmas: vide; ekoloģija; kosmoloģija; permakultūra; ilgtspēja

Kas notiek
Tēmas: kritiska pieeja medijiem; politiskais aktīvisms; privilēģiju apzināšanās un kritika; globālu notikumu cēloņi un atbildības; varas dekonstruēšana; ikdienas rasisms un seksisms

Kā būt
Tēmas: alternatīvie scenāriji un prakses kultūrā, ekonomikā un domāšanā; utopiskas sabiedrības; risinājumi nākotnei 

Kas es esmu
Tēmas: alternatīvā izglītība; apzināta dzīve; dzīvesveidu alternatīvas; gars un prāts.

 

Akadēmijai būs divi formāti:

  • vieslektoru runas/lekcijas;
  • open space – iespēja ikvienam festivāla dalībniekam dot pienesumu ar 10 minūšu prezentāciju, lekciju, priekšnesumu par sev būtisko.

 

Piesakies savām 10 minūtēm open space, rakstot uz kometasakademija@gmail.com līdz 3. jūlijam un norādot:

  • savu vārdu
  • runas/lekcijas/priekšnesuma tēmu un valodu (lūdzam izskatīt iespēju runāt angliski, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku festivāla auditoriju, bet esam atvērti arī latviešu un krievu valodām)
  • Vēlamo dienu – 8. vai 9. jūlijs

 

Par detaļām ar interesentiem sazināsimies personīgi.
Komētas akadēmijas programma: www.festivalskometa.lv