jaunumi

— Aicinājums atbalstīt projektu „The Open Commons of Phenomenology“

18/07/2016

Šī platforma ir īpaši nozīmīga Latvijas filozofiskajā dzīvē, jo tā piedāvā resursu pieejamību un iespēju piedalīties pasaules mēroga iniciatīvās.

 

Fenomenoloģija ir viena no 20. gadsimta ievērojamākajām filozofiskajām tradīcijām, kuras centrā kopš tās pirmsākumiem Edmunda Huserla personā atrodas mēģinājumi aprakstīt pieredzi, izejot no pašas pieredzes, t.i., nemēģinot to reducēt uz kaut ko ārpus tās esošu. Fenomenoloģija tādējādi ir radikāla filozofija, jo pretendē atmest visus tos pieņēmumus, kas nebalstās pieredzē, vai tie nāktu no reliģijas, zinātnes vai pat veselā saprāta.

The Open Commons of Phenomenology ir starptautiska bezpeļņas zinātnieku asociācija un digitāla platforma, kuras misija ir līdz 2020. gadam nodrošināt brīvpieeju visam fenomenoloģisko tekstu korpusam, kā arī attīstīt un uzturēt digitālo infrastruktūru, kas nepieciešama šī korpusa pārvaldīšanai, pētniecībai un izplatīšanai.

Projekts tika uzsākts 2015. gadā, un tā izveidotāji ir Patriks Flaks no Univerzita Karlova Prāgā un Rodnijs Pārkers no University of Western Ontario. Šobrīd The Open Commons of Phenomenology ir ievērojama starptautiska redkolēģija un tās digitālā platforma satur jau ap 12000 bibliogrāfisku šķirkļu, un apmēram ceturtajai daļai šķirkļu ir brīvi pieejami teksti PDF formātā. Platformai attīstoties, tā ne tikai uzturēs tekstus, dokumentus un attēlus, bet arī piedāvās dažādus noderīgus digitālus rīkus, piemēram, starptekstu meklēšanu, datu vizualizēšanu (interaktīvus laika grafikus un ģenealoģijas), citēšanas indeksu, tekstu xml versijas, automātisku citātu izveidi, bibliometrisko statistiku, tekstu anotēšanu un informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos.

Reizē The Open Commons of Phenomenology darbojas kā virtuāla darba vide un sociāla platforma fenomenologiem.  Tā uztur dažādu fenomenoloģisko biedrību, pētniecisko institūtu un interešu grupu blogus. Platformā ir atrodami blogi tādām prestižām institūcijām un biedrībām, kā Husserl Archives Leuven, Center for Subjectivity Research un North American Society for Early Phenomenology. Tie, kuri ir ieinteresēti fenomenoloģijas vēsturē Latvijā, var publicēt materiālus un tulkojumus blogā Rustik, kura mērķis ir apzināt un veicināt 20. gadsimta sākuma Krievijas un Baltijas filozofu un psihologu ieguldījumu fenomenoloģiskās kustības attīstībā.

Turklāt platforma publicē tiešsaistes brīvpieejas žurnālu Phenomenological Reviews, un drīzumā izdos Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy un citas publikācijas.

Šī platforma ir īpaši nozīmīga Latvijas filozofiskajā dzīvē, jo tā piedāvā tieši tās lietas, kas Latvijas filosofiem pētniecībā trūkst visvairāk, proti, resursu pieejamību un iespēju piedalīties pasaules mēroga iniciatīvās, kas var kalpot par pamatu tālākai starptautiskai sadarbībai. Par šī projekta vērtīgumu tādām mazām filozofu kopienām kā Latvijā skat. Ulda Vēgnera un Māras Grīnfeldes rakstu Phenomenologists outside the G7 and the Open Commons.

Lai The Open Commons of Phenomenology digitālā platforma varētu turpināt darbu un attīstīties, tai ir nepieciešama finansiāla palīdzība. Ņemot vērā, ka šāds projekts Latvijas nelielajai filozofiskajai kopienai paver nenovērtējamas pētnieciskās un starptautiskās sadarbības iespējas, visi, kuriem rūp fenomenoloģijas un filosofijas attīstības Latvijā, tiek aicināti ziedot publiskā finansējuma piesaistīšanas (crowdfunding) vietnē INDIEGOGO.

 

Informāciju sagatavoja Uldis Vēgners.