jaunumi

— Norisināsies konferenču sērija „Kultūras Krustpunkti 2016”

22/10/2016

Konferences apmeklētājiem būs iespējams iepazīties ar vairāk nekā 100 pētījumiem, ar ko iepazīstinās ne tikai Latvijas pētnieki, bet arī viesi no ārvalstīm.

 

Četras dienas, no 2. līdz 5. novembrim, notiks jau desmitā kultūras un mākslu zinātnēm un aktualitātēm veltītā starptautiskā konference Kultūras Krustpunkti 2016, kas aptvers vairākus notikumus. Konference kalpos kā platforma gan Latvijas, gan ārvalstu kultūras un mākslas zinātnieku pētījumu prezentācijām, novatorisku ideju komunikācijai, akadēmiskai un lietišķi praktiskai diskusijai.

Konferenču sēriju Kultūras Krustpunkti 2016 organizē Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Konferenču sērijā noritēs intensīva zinātnes komunikācija, tur savu redzējumu uz kultūras, mākslas un radošajiem procesiem prezentēs nozares praktiķi, kultūras procesu eksperti, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, kā arī studenti. Konferences apmeklētājiem būs iespējams iepazīties ar vairāk nekā 100 pētījumiem, ar ko iepazīstinās ne tikai Latvijas pētnieki, bet arī viesi no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Polijas un ASV apliecinot konferences Kultūras Krustpunkti 2016 tematiskā mēroga paplašinājumu un izteikto starptautisko dimensiju.

Trešdien, 2. novembrī, plkst. 9:00–16:30 Rīgas Latviešu biedrības namā (Rīgā, Merķeļa ielā 13) notiks Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kopīgi rīkotā Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības konference Dziesmu un deju svētki rītdienai. Konferencē piedalīsies Dziesmu un deju svētku tradīcijas pētnieki un svētku kustībā iesaistītie no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un tās ietvaros notiks Valsts pētījumu programmas Habitus Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē (Habitus) prezentācijas, kas ļaus saskatīt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dažādās attīstības stratēģijas tradīcijas saglabāšanā, kopīgo un atšķirīgo. Tiks attīstītas idejas par tradīcijas pārmantošanas vienotas monitoringa sistēmas izveidi un valstu sadarbības iespējām tās ieviešanā. Konferenci noslēgs praktiska informācija par gatavošanos Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gadā Latvijā. Konferences moderators: žurnālists Ansis Bogustovs.

Ceturtdien, 3. novembrī, plkst. 9:00–18:00 Latvijas Kultūras akadēmijā (Rīgā, Ludzas ielā 24) notiks starptautiskās zinātniskās konferences Kultūras Krustpunkti X plenārsēde „AK! jeb aktuālais kultūrā”, kur kultūras un mākslas jomas eksperti vērtēs un raksturos aktualitātes kultūrizglītībā, kultūras mantojuma un muzeju nozarē, teātra, kino un mūzikas nozarē, kā arī vizuālajā mākslā. Kultūrpolitikas veidotāji informēs par jaunākajām iniciatīvām kultūrpolitikā. Plenārsēdes dalībniekus sveiks Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde un UNESCO Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļnika, atzīmējot UNESCO katedras izveidi Latvijas Kultūras akadēmijā. Plenārsēdē piedalīsies Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors studiju un zinātniskajā darbā Andris Teikmanis, Vašingtonas Universitātes profesors Guntis Šmidchens, Latvijas Universitātes profesors Valdis Muktupāvels, Valmieras Drāmas teātra direktore Evita Sniedze, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāve Anna Balandina, Tartu Universitātes Filozofijas un semiotikas institūta pētniece Egge Kulboka-Latika (Egge Kulbok-Lattik), Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga, Spēlmaņu nakts žūrijas komisijas pārstāve Līga Ulberte, ABLV Charitable Foundation mākslas programmu vadītājs Kaspars Vanags, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pārstāvji Indra Lūkina un Orests Silabriedis, u.c. Plenārsēdes tiešraidi interesenti varēs vērot kultūras portālā www.satori.lv.

Plenārsēdes noslēgumā tiks prezentēti divi LKA Zinātniskās pētniecības centra sagatavoti zinātnisko rakstu krājumi: 1) starptautiskai auditorijai paredzēts elektronisks zinātnisko rakstu krājums angļu valodā Culture Crossroads, www.culturecrossroads.lv; 2) zinātnisko rakstu krājums Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi 2016 – Latvijas pētnieku un kultūras un mākslas nozares profesionāļu auditorijai paredzēts zinātnisko rakstu krājums par Latvijas kultūrvidei nozīmīgiem problēmjautājumiem. Krājums izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Piektdien, 4. novembrī, plkst. 9:00–17:00 LKA Teātra mājā Zirgu pasts (Rīgā, Dzirnavu ielā 46) norisināsies konferences Kultūras Krustpunkti X darbs sešās tematiskās sekcijās: Kultūras socioloģija, kultūrpolitika, kultūra un mediji; Kultūras menedžments un radošās industrijas; Folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras mantojums; Literatūra un tulkošana; Starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā; Skatuves un audiovizuālā māksla.

Konferences sekciju darbu, plkst. 17:00, noslēgs Ņujorkas Universitātes profesores, folkloras zinātņu doktores un POLIN Polijas ebreju vēstures muzeja Varšavā galvenās kuratores Barbaras Kiršenblates-Gimbletas (Barbara Kirshenblatt-Gimblett) vieslekcija Materializējot vēsturi: nemateriālā kultūras mantojuma loma muzejos, ko LKA organizē sadarbībā ar Polijas vēstniecību.

Sestdien, 5. novembrī, plkst. 9:00–19:00 LKA Teātra mājā Zirgu pasts (Rīgā, Dzirnavu ielā 46) notiks simpozijs Pareģojumu vade mecum. Latvija 2018–2118. Simpozija programma un temats ilustrē futuroloģiski vērstas radošas un akadēmiskas refleksijas  Latvijas Republikas simtgades priekšvakarā. Pagātnē izteikto nākotnes prognožu un šodienas pareģojumu modeļu krustpunktos tiks zīmētas vīzijas par Latvijas teātra, kino un sabiedrības nākotni. Simpozijs ir LKA īstenota pasākumu kopuma Latvijai 200. Latvijas Kultūras akadēmijas futūrisma manifests ievadošais pasākums. Simpozijā dažādu zinātnes un mākslinieciskās jaunrades jomu pārstāvji iepazīstinās ar savas nozares futoroloģiju gan vēsturiskā kontekstā (atskatoties uz to, kas kādreiz pareģots, un vērtējot, kā tas piepildījies), gan Latvijas nākošo 100 gadu kontekstā. Dalībnieku vidū bez LKA docētājiem un studentiem ir viesi no Oksfordas universitātes, Kauņas Vītauta Dižā universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Somijas Nacionālā teātra, Latvijas Mākslas akadēmijas un Baltijas Mediju izcilības centra.

LKA Starptautiskās zinātniskās konferences Kultūras Krustpunkti programma pēdējos gados uzrunā arvien lielāku kultūras un mākslas nozares interesentu pulku. Konferences mērķis ir ne tikai publiskot nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, bet arī aktivizēt akadēmisko diskusiju, kas ļautu precizēt un paplašināt kultūras un mākslas nozīmes izpratni sabiedrībā kopumā.

Plašāka informācija par konferences norisi un aktualitātēm: https://www.facebook.com/KulturasKrustpunkti un LKA mājaslapā: http://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/tradicionalie-notikumi/starptautiska-zinatniska-konference-kulturas-krustpunkti/kulturas-krustpunkti-2016/

Konference notiek LKA 25. jubilejas gada pasākumu cikla ietvaros.

Ieeja visos konferenču sērijas Kultūras Krustpunkti 2016 notikumos bez maksas.