The U.S. Holocaust Museum is seen in Washington on February 20, 2011. UPI/Roger L. Wollenberg

jaunumi

— Latvijas Universitātē notiks Daniela Njūmena vieslekcija „Holokausta atspoguļojums ASV Holokausta Memoriālajā muzejā”

28/11/2016

1. decembrī plkst. 18.15 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, 503. auditorijā.

 

Latvijas Universitātes (LU) Jūdaikas studiju centrs un Vēstures un filozofijas fakultāte (VFF) aicina uz Dr. hist. Daniela Njūmena (ASV, Vašingtona) vieslekciju „Holokausta atspoguļojums ASV Holokausta Memoriālajā muzejā”, kas notiks š. g. 1. decembrī plkst. 18.15 LU VFF (Aspazijas bulvāris 5) 503. telpā.

Vieslekcijā Dr. hist. Daniels Njūmens stāstīs par to, kā Holokausta tēma ir atspoguļota ASV Holokausta Memoriālā muzeja (Vašingtona) ekspozīcijās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta filozofiska rakstura jautājumiem, kas skar mēģinājumus raksturot, pēc daudzu uzskatiem, neaprakstāmu notikumu. Caur atsevišķu ar muzeja ekspozīciju saistītu aspektu analīzi lekcijā tiks diskutēts arī par empātijas un emociju lomu Holokausta kolektīvās atmiņas radīšanā, kā arī fotogrāfiju un mākslas izmantošanu vienlaikus Holokausta dokumentēšanā un memorializēšanā. Lekcija sniegs iespēju saprast daudzus muzeja pastāvīgās ekspozīcijas konceptā ietvertos faktorus.

D. Njūmens ir Holokausta pētniecības Padomju Savienībā Iniciatīvas programmu vadītājs ASV Holokausta Memoriālajā muzejā, Džeka, Džozefa un Mortona Mandela Holokausta pētniecības centrā (Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies). Doktora grādu ieguvis mūsdienu Eiropas vēsturē Kalifornijas Universitātē Losandželosā (UCLA), aizstāvot disertāciju „Kriminālās stratēģijas un institucionālās problēmas padomju tiesu sistēmā: krimināllietu apelācijas Maskavas apgabalā, 1921-1928”. Viņa pētnieciskās intereses ietver Krievijas un Padomju Savienības vēsturi, komparatīvo tiesību vēsturi un Holokausta vēsturi Padomju Savienībā. Savu pētījumu rezultātus D.Njūmens apkopojis daudzās publikācijās un starptautiskās zinātniskās konferencēs.

Lekcija notiks š. g. 1. decembrī plkst. 18.15 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, 503. auditorijā. Lekcijas valoda: angļu.

Laipni aicināti visi interesenti!

 

Representation of the Holocaust at the United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC

This talk will explore how the United States Holocaust Memorial Museum’s (USHMM) exhibitions represent the Holocaust to the general public. Particular attention will be paid to the philosophical issues surrounding the efforts to describe an event considered by many to be indescribable. This talk will also focus on the roles of empathy and emotion in creating a collective memory of the Holocaust through analyses of particular aspects of the USHMM’s exhibitions. The dual uses of photographs and art to document and memorialize the Holocaust will be discussed as particularly complex issues in treating Holocaust remembrance. By the end of the talk audience members will understand the many factors involved in the USHMM’s conception of its permanent exhibit.

Daniel Newman is the Program Manager of the Initiative for the Study of the Holocaust in the Soviet Union at the Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies at the United States Holocaust Memorial Museum. He holds a PhD in modern European history from the University of California, Los Angeles (UCLA), where he completed a dissertation entitled “Criminal Strategies and Institutional Concerns in the Soviet Legal System: An Analysis of Criminal Appeals in Moscow Province, 1921–1928.” His research interests include Russian and Soviet history, comparative legal history, and the history of the Holocaust in the Soviet Union. He has presented his work at international scholarly conferences hosted by the Department of State, the Kennan Institute, the German Historical Institute, and the Franco-Russian Center for Research in Human and Social Sciences. His most recent work was published in The Soviet and Post-Soviet Review. He has received a Fulbright-Hays Fellowship and a Hans Rogger Fellowship in Russian history, and he has taught at Loyola Marymount University.