jaunumi

— 27. janvārī notiks konference „Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls”

16/01/2017

27. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies starpdisciplināra zinātniska konference „Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls”, kas veltīta rakstnieces A. Neiburgas daiļradei. Konferences atklāšana notiks 27. janvārī plkst. 10.00 LNB Konferenču centrā.

 

27. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies starpdisciplināra zinātniska konference Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls, kas veltīta rakstnieces A. Neiburgas daiļradei. Konferences atklāšana notiks 27. janvārī plkst. 10.00 LNB Konferenču centrā.

Andra Neiburga (1957) piederīga rakstnieku paaudzei, kas latviešu literatūrā debitēja 20. gadsimta 80. gadu vidū, aktīvi turpināja publicēties periodikā arī 90. gadu sākumā, pēc tam pārtrauca literāro darbību līdz pat 2004. gadam, kad tika izdots viņas otrais stāstu krājums Stum stum. Tas guva plašu kritikas un lasītāju ievērību un ir atzīts par vienu no spožākajiem stāstniecības paraugiem 21. gadsimta latviešu literatūrā. Savas paaudzes autoru vidū A. Neiburga izceļas ar spēju atveidot komplicētus, psiholoģiski niansētus raksturus, prasmīgi atklājot ne vien varoņu iekšējās pasaules problēmas, bet arī pārmaiņas sabiedrībā.

Konferencē ar referātiem piedalīsies humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu pētnieki, laikmetīgās mākslas kuratori, kā arī mācībspēki no Latvijas augstskolām. Pasākumā tiks sniegti 15 priekšlasījumi četrās tematiskās sekcijās, aktualizējot Andras Neiburgas radošo darbību rakstniecībā, publicistikā un mākslā. Līdzās A. Neiburgas daiļrades analīzei konferencē iekļauti arī referāti par rakstnieces meitas – mākslinieces Katrīnas Neiburgas darbību laikmetīgajā mākslā. Saskares punkts abām personībām ir meklējams antropoloģiskajā pieejā un līdzībās, kā veidota stāstījuma uzbūve, izmantojot atšķirīgus medijus – rakstītu tekstu un videoierakstu. Ar konferences programmu un priekšlasījumu tēzēm tuvāk var iepazīties LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta mājaslapā.

Konference ir viens no centrālajiem pasākumiem A. Neiburgas daiļrades aktualizēšanā 2017. gadā. Pirms konferences, 24. janvārī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkas telpās norisināsies izglītības programma studentiem un pedagogiem. Savukārt 27. janvārī pasākumu kopumu noslēgs A. Neiburgas stāsta Elīna ir laimīga lasījums, ko iestudējis režisors Valters Sīlis kopā ar aktieriem Ingu Tropu un Klāvu Melli. Tas atklās LNB pastāvīgās ekspozīcijas Grāmata Latvijā lasījumu ciklu.

Konferenci organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas dome.