jaunumi

— LU LFMI apgāds pirmo reizi piedalīsies Latvijas Grāmatu izstādē Ķīpsalā

20/02/2017

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds pirmo reizi piedalīsies „Latvijas Grāmatu izstāde 2017", kas norisināsies no 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) apgāds pirmo reizi piedalīsies Latvijas Grāmatu izstāde 2017, kas norisināsies no 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

LU LFMI veic pētniecisku un studiju darbu, gatavo un izdod publikācijas, kā arī veido publiski pieejamus informācijas un materiālu krājumus, lai starptautiski atzītā līmenī attīstītu nacionālo humanitāro zinātni trīs letonikas nozarēs: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs. Latvijas Grāmatu izstādē 2017 beidzot vienkopus būs pieejami institūta apgāda izdevumi – institūta pētnieku vairāku gadu veikums – monogrāfijas, rakstu krājumi, līdz šim vēl nepublicētu manuskriptu izdevumi ar zinātniskiem komentāriem un žurnāla Letonica numuri.

25. februārī plkst. 17.00 Rakstnieka viesistabā notiks LU LFMI gadskārtējais pasākums 8 ½ grāmatas – ar atskatu uz 2016. gadā paveikto.

Pasākumā piedalīsies LU LFMI pētnieki, prezentējot četras 2016. gadā izdotās grāmatas – Anitas Rožkalnes monogrāfiju Kārļa Zariņa burvju aplis, Anitas Vaivades pētījumu Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās, kā arī divas ārzemēs izdotās grāmatas – Benedikta Kalnača monogrāfiju 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options, par kuru nupat saņemts Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības raksts, un Kārļa Vērdiņa un Jāņa Ozoliņa sastādīto grāmatu Queer Stories of Europe.

Programmā paredzēti autoru portreti, kā arī muzikālas performances un loterija.

Pasākumu vadīs Egils Stalidzāns – Laiks Ziedonim 2016 laureāts zinātnē nominācijā Taureņu uzbrukums.

Sekojiet LU LFMI jaunumiem:

www.facebook.com/lulfmi/

twitter.com/LU_LFMI

http://www.lulfmi.lv/

Par LU LFMI apgāda grāmatu iegādi un jaunāko informāciju: http://lulfmi.lv/gramatas-lu-lfmi-apgads