raksti

— „Bālie zēni” un maskulīnās subjektivitātes kritika Andras Neiburgas prozā

Jānis Ozoliņš

03/03/2017

Referāts analizē piemērus, kā Neiburgas 80. un 90. gadu mijas prozā dekonstruēta maskulīnā subjektivitāte.

 

2017. gada 27. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā konference Andra Neiburga: valoda, nozīme, stāstījums, attēls, kurā ar referātiem piedalījās virkne humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu pētnieku, kā arī laikmetīgās mākslas kuratori. Kopumā konferencē izskanēja 14 priekšlasījumi, aktualizējot Andras Neiburgas radošo darbību rakstniecībā, publicistikā un mākslā. Žurnāls Punctum piedāvā iepazīties ar literatūrzinātnieka Jāņa Ozoliņa referātu „Bālie zēni” un maskulīnās subjektivitātes kritika Andras Neiburgas prozā, kurā analizēti piemēri, kā Neiburgas 80. un 90. gadu mijas prozā dekonstruēta maskulīnā subjektivitāte, kas vēsturisko notikumu kontekstā zaudē savas noturīgās pozīcijas, piedzīvojot pārmaiņas gan attiecību modeļos, gan attieksmē pret ķermeni un seksualitāti, gan mākslas un politiskā diskursa līmenī.