raksti

— Andras Neiburgas proza vēlīnā padomju perioda kontekstā

Sandra Meškova

09/03/2017

Referātā aplūkoti Andras Neiburgas pagājušā gadsimta 80. gadu nogalē publicētie prozas darbi un to saikne ar kultūras paradigmas maiņu vēlīnajā padomju periodā.

 

2017. gada 27. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā konference Andra Neiburga: valoda, nozīme, stāstījums, attēls, kurā ar referātiem piedalījās virkne humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu pētnieku, kā arī laikmetīgās mākslas kuratori. Kopumā konferencē izskanēja 14 priekšlasījumi, aktualizējot Andras Neiburgas radošo darbību rakstniecībā, publicistikā un mākslā. Žurnāls Punctum piedāvā iepazīties ar literatūrzinātnieces Sandras Meškovas referātu Andras Neiburgas proza vēlīnā padomju perioda kontekstā, kurā aplūkoti Neiburgas pagājušā gadsimta 80. gadu nogalē publicētie prozas darbi un to saikne ar kultūras paradigmas maiņu vēlīnajā padomju periodā. Pievēršoties atsevišķu stāstu analīzei, ilustrētas tādas sievišķās rakstības iezīmes kā ķermeniskās pieredzes ierakstīšana tekstā, patriarhālo dogmu konstruēšana, abjekcija, jaunas valodas meklējumi u.c.