jaunumi

— Izdos literatūrai veltītu ikmēneša laikrakstu „konTEKSTS”

28/03/2017

Paralēli literatūras tekstiem un kritikai iekļauts arī bērnu un pusaudžu literatūras atvērums, kas ir nebijis precedents latviešu periodikā kopumā.

 

Latvijas Rakstnieku savienības laikraksta konTEKSTS saturu veido tikai literatūrai veltīti temati bez papildu uzslāņojumiem, aptverot plašu ar literatūru saistītu jautājumu spektru. Paralēli literatūras tekstiem un kritikai iekļauts arī bērnu un pusaudžu literatūras atvērums, kas ir nebijis precedents latviešu periodikā kopumā, atvēlēta teksta telpa ne tikai tulkojumiem, bet tulkotāja kā radošas personības aktualizācijai. Neiztrūkstoša sadaļa ir sarunas ar autoriem gan par dzīves un literatūras aktualitātēm, gan par radošo procesu. Īpaša uzmanība ir pievērsta lasītāju viedokļiem, grāmatniecībai, pētniecībai. Pēdējā lappusē domāts arī par lasītāja atslodzes brīdi.

Galvenā redaktore Sandra Ratniece, redaktori Arno Jundze, Māris Salējs, Egīls Venters, Austra Gaigala, māksliniece Rūta Mežavilka, fotogrāfs Gints Ivuškāns, korektore Austra Gaigala.

Laikrakstu kopš aprīļa var iegādāties grāmatnīcu Jānis Roze, Zvaigzne ABC, Jumava un Latvijas Grāmata tirdzniecības tīklos. Cena: 1,50 €.