jaunumi

— Andra Zeibota vadībā notiks sirreālisma lugu darbnīca

07/04/2017

Andris Zeibots vadīs praktisku lugas rakstīšanas darbnīcu, ko papildinās teorijas fragmenti.

 

22. aprīlī no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00 Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30, notiks sirreālisma lugas veidošanas darbnīca, ko vadīs rakstnieks un dramaturgs Andris Zeibots.

Lugas rakstīšanas gaitā mēģinās rast atbildes uz šādiem jautājumiem: kādā nozīmē mēs esam dalībnieki eksistences teātrī? Kas vada (režisē) mūsu darbības un attieksmes realitāti? (Psihoanalīzes klasiķu pētījumi, kas var noderēt dramaturga darbā.) Vai katrs, kam ir nedaudz literāta talanta, var kļūt psihoanalītiķis pats sev? Kas ir sapņa darbs, kā šī dabas „tehnoloģija” darbojas, rakstot lugu? Kas ir „Es” tēli, vai tie ir viens vai vairāki, vai – kā uzskata austrumu domātāji – tādu vispār nav? Kas varētu būt morfogēnais lauks (hipotēzes)? Kas ir transpersonālā psiholoģija?

Darbnīcā veidosim eksperimentālu vidi, kura tiks konstruēta, lai literārajā darbībā censtos saņemt atbildes uz jautājumiem par mūsu neapzinātās dzīves procesiem, par aktīvajiem arhetipiem, kas liek mums rīkoties noteiktā veidā, par tēlu sublimāciju, simboliskošanos, daudzkāršošanos un pārnesumiem.

Andris Zeibots vadīs praktisku lugas rakstīšanas darbnīcu, ko papildinās teorijas fragmenti.

Pirms nodarbības dalībnieki ir aicināti atcerēties un pierakstīt kādu savu sapni, kuru viņi uzdrošinātos pakļaut nosacītai analīzei (neatstāsim psihoanalītiķus bez darba, tikai izmantosim dažus analīzes paņēmienus, kas noderēs lugas rakstīšanas procesā, jo reāla analīze ir ļoti ilgstošs process, nekādā gadījumā ne vienā dienā paveicams).

Ieejas maksa: 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,50 EUR