jaunumi

— Rīgā uzstāsies Martina Heidegera “Melno burtnīcu” izdevējs

23/05/2017

Prof. Peters Travnijs Latvijas Universitātē nolasīs lekciju par antisemītismu Heidegera darbos un piedalīsies diskusijā.

 

Šo piektdien, 26. maijā, plkst. 14:00, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notiks seminārs “Filozofija un totalitārisms: Heidegera gadījums”, kurā ar vieslekciju uzstāsies skandalozo “Melno burtnīcu” izdevējs, Martina Heidegera institūta vadītājs prof. Peters Travnijs (Peter Trawny).

Rīgā Travnijs nolasīs lekciju “Antisemītisms Martina Heidegera vēstulēs un darbos” un piedalīsies diskusijā par filozofijas un totalitārisma attiecībām.

Politiskās un idejiskās saiknes ar nacionālsociālismu dēļ, 20. gadsimta ietekmīgākais filozofs Martins Heidegers ir viens no vispretrunīgāk vērtētajiem Eiropas un pasaules intelektuāļiem.

Viņa intelektuālo dienasgrāmatu, t. s. “Melno burtnīcu”, izdošana 2014. gadā no jauna aktualizēja un radikalizēja jautājumu gan par Heidegera personību un viņa filozofijas vērtējumu, gan arī par filozofu un intelektuāļu attiecībām ar totalitāriem režīmiem un politisko varu vispār.

Semināru organizē Latvijas Universitāte un nodibinājums “Filozofijas atbalsta fonds Latvijā”.

Pasākums notiks angļu valodā.