jaunumi

— Izsludina kampaņu „Izglāb dzejas slamu!”

31/05/2017

Svarīgs ir ne tikai dzejolis, bet arī tā izpildījums, līdz ar to dzejnieki ir izaicināti dramatizēt savas dzejas izpildījumu, kas tiek vērtēts gan pēc dzejoļa satura un stila, gan pēc pasniegšanas veida un entuziasma.

 

Organizācija Poetry Latvia ierobežoto līdzekļu dēļ izsludina pūļa finansēšanas kampaņu Dzejas slama 2017. gada vasaras sezonai. Diemžēl šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem nav laimējies finansēšanas konkursos, un Dzejas slams šobrīd piedzīvo eksistenciālu krīzi.

Tieši ar tavu palīdzību Rīgā katru vasaras mēnesi varētu norisināties pa vienam Dzejas slama pasākumam, vakara programmu papildinot ar muzikālajām performancēm. Saziedotie līdzekļi tiks izmantoti honorāriem un tehniskajām izmaksām, nodrošinot trīs grandiozu Dzejas slamu pasākumu sēriju bez ieejas maksas.

Dzejas slams ir sacensība starp dažāda līmeņa dzejniekiem, kur tie izpilda savus oriģināldarbus auditorijas priekšā, kas tos vērtē, nosakot sacensības uzvarētāju. Dzejas slamu priekšnesumi no ierastajiem dzejas lasījumiem atšķiras ar to, ka svarīgs ir ne tikai dzejolis, bet arī tā izpildījums, līdz ar to dzejnieki tiek izaicināti dramatizēt savas dzejas izpildījumu, kas tiek vērtēts gan pēc dzejoļa satura un stila, gan pēc pasniegšanas veida un entuziasma. Dzejnieku sagatavotās performances vērtē iepriekš paziņots žūrijas sastāvs – profesionāļi no radošajām nozarēm – un arī auditorija. Dalībai sacensībā parasti piesakās vienāds skaits gan latviešu, gan krievu dzejnieku, līdz ar to Dzejas slamu auditorija ir ļoti dažāda gan apmeklētāju vecuma diapazona, tautības, gan nacionālās piederības ziņā. Pasākums ir īpaši iecienīts tieši jauniešu vidū.

Dzejas slama uzdevumi: veicināt jauno dzejnieku aktivitāti, izpausmju daudzveidību, oriģinalitāti un sadarbību ar citu mākslas jomu pārstāvjiem, attīstot starpkultūru dialogu. Veidot noturīgu radošo vidi ar augstu potenciālu kultūrinovāciju jomā. Veicināt integrāciju starp Latvijas minoritātēm un plašāko publiku, ļaujot pasniegt savus oriģināldarbus ikvienam savā dzimtajā valodā. Demokratizēt dzeju kā izpausmes formu, nodrošinot tai ilgtspējīgu klātbūtni pilsētvidē. Veicināt sabiedrības interesi un informētību par dažādajām dzejas formām un tendencēm mūsdienās. Nodrošināt Dzejas slama kustības attīstību Latvijā, ceļot dzejas performances māksliniecisko vērtību. Veicināt jaunu, spēcīgu, interesantu un dzejas robežas paplašinošu darbu rašanos.

https://www.youcaring.com/PoetryLatvia

Faceboook posts – https://www.facebook.com/PoetryLatvia/photos/a.1419880261576510.1073741828.1419399848291218/1978525935711937/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PoetryLatvia

Projekta vadītājs un iniciators ir Verners Jaunākais, biedrības Poetry Latvia valdes priekšsēdētājs. Kopš 2014. gada ir noorganizējis un vadījis vairāk kā divdesmit Dzejas slamu Rīgā un citur Latvijā. Ar paša iniciatīvu un brīvprātīgu darbību neilga laika posmā ir palīdzējis attīstīties un ievērojami augt slam-poetry kustībai Latvijā, piesaistot plašu, vecuma un etniskās piederības ziņā daudzveidīgu auditoriju. Ar savu radošo darbību projekta vadītājs ir palīdzējis daudziem jaunajiem autoriem iegūt pirmās atzinības, publicitāti un ievērību citu autoru vidū.