jaunumi

— Latvijas Universitātē notiks filozofes Elgas Freibergas grāmatas atvēršana

09/10/2017

Grāmatas atvēršana, ko organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūts un Filozofijas atbalsta fonds Latvijā, notiks 12. oktobrī plkst. 16.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē.

 

12. oktobrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notiks latviešu filozofes Elgas Freibergas (1956–2014) grāmatas Starp reālo un imagināro atvēršana.

Grāmatā apkopoti teksti, kas sarakstīti Elgas Freibergas aktīvās akadēmiskās darbības garumā – no Atmodas laika līdz viņas pāragrai aiziešanai mūžībā. Grāmatā ietvertās publikācijas ļauj ne tikai iepazīt spožās domātājas un docētājas pētniecisko veikumu, bet arī gūt vērtīgas zināšanas par mūsdienu filozofijas, estētikas un psihoanalīzes aktuālajiem jautājumiem.

Elgas Freibergas pētnieciskā darbība pārsvarā noritēja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, kura direktore un grāmatas ieceres autore profesore Maija Kūle saka: „Elga Freiberga stimulēja fenomenoloģijas, strukturālisma, poststrukturālisma, psihoanalīzes, feministiskās filosofijas ienākšanu Latvijā, interpretēja šos virzienus, tulkoja, audzināja filosofu jauno paaudzi, vadot promocijas darbu izstrādi. Profesore Freiberga ir estētiskās pieredzes izteicēja vārdos – virtuoza līdz pat bezgalībai. Šis krājums sniedz iespēju lasītājiem iepazīties ar Freibergas daudzpusīgajiem pētījumiem, kuros izpaužas viņas interpretētājas spējas un domas brīvība. Rakstīt par „sašķelto” un „ievainoto” skatienu var tikai personība, kuras skatiens ir brīvs, spēcīgs un drošs. Elgai tāds bija un ir.”

Grāmatas atvēršana, ko organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūts un Filozofijas atbalsta fonds Latvijā, notiks 12. oktobrī plkst. 16.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātes 513. auditorijā (Aspazijas bulvārī 5).