jaunumi

— 1. novembrī notiks Letonikas VII kongresa Literatūrzinātnes nozares sekcija

19/10/2017

Sekcijā ar referātiem piedalīsies LU LFMI Literatūras nodaļas pētnieki.

 

1. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Letonikas VII kongresa Literatūrzinātnes nozares sekcija, kuru organizē LU Literatūras folkloras un mākslas institūts Valsts pētījumu programmas projektā Nr. 4. Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse. Sekcijā ar referātiem piedalīsies LU LFMI Literatūras nodaļas pētnieki. Referātos tiks vēstīts par pētījumiem, kas pievēršas 20. gadsimta literārajam procesam no jauniem teorētiskiem skatpunktiem, kā arī latviešu literatūras vēstures senākā posma recepcijai un kanona pārskatīšanai.

 

Programma:

10.00–10.10 Ievadvārdi.
1. sēde. Vada Eva Eglāja-Kristsone


10.10–10.30 Jānis Ozoliņš. Naratoloģijas sākotne Latvijā 20. gs. 80. gados: Harija Hirša un Broņislava Tabūna prozas teorijas izvērtējums
10.30–10.50 Signe Raudive. Sociālistiskā reālisma uzstādījumu reprezentācija latviešu padomju jauno autoru darbos (1945–1956)
10.50–11.10 Madara Eversone. Personību loma Rakstnieku Savienībā (1940–1944): Jānis Niedre
11.10–11.30 Anita Rožkalne. Ģeogrāfiskā un mentālā telpa Gundegas Repšes prozā
11.30–11.50 Diskusija
11.50–12.20 Kafijas pauze

2. sēde. Vada Artis Ostups

12.20–12.40 Gundega Grīnuma. Lozanna Aspazijas un Raiņa paralēlajās biogrāfijās
12.40–13.00 Viktors Hausmanis. Radošās personības atspulgs Anšlava Eglīša vēstulēs
13.00–13.20 Inguna Daukste-Silasproģe. Kārļa Skalbes bēgļa ceļš uz Zviedriju: no individuāla pārdzīvojuma līdz kolektīvām atmiņām
13.20–13.40 Ieva E. Kalniņa. Neiepazītā Veronika Strēlerte: bērnības atmiņu tēlojumi
13.40–14.00 Diskusija
14.00–15.00 Pusdienu pauze.

3. sēde. Vada Madara Eversone

15.00–15.20 Māra Grudule. Latviešu senākā perioda literatūras vēstures recepcija (1945–2015)
15.20–15.40 Pauls Daija. Kurzemes kalendārs “Veca un jauna laiku grāmata” tautas apgaismības ideju kontekstā (1763–1800)
15.40–16.00 Zigrīda Frīde. Ziņģe latviešu literatūras kontekstos (no Gotharda Frīdriha Stendera līdz Lapas Mārtiņam)
16.00–16.20 Maija Burima. Pašidentitāte un sociālā identitāte. Andreja Upīša romāns “Pēdējais latvietis” (1913)
16.20–16.40 Diskusija
16.40 Noslēgums

Sekojiet LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta jaunumiem:

lulfmi.lv
facebook.com/lulfmi/
twitter.com/LU_LFMI

Par LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāda grāmatu iegādi un jaunāko informāciju: lulfmi.lv/gramatas