jaunumi

— Latvijas Universitātē norisināsies konference „Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels”

20/10/2017

25. oktobrī Raiņa bulvārī 19 un 26. oktobrī Aspazijas bulvārī 5

 

Konferenci „Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels” 2017. gada 25.–26. oktobrī Rīgā rīko Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Prāgas Kārļa universitātes Filozofijas fakultāte un Čehijas Republikas Vēstniecība Latvijā.

Konferences patronese ir Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Konference nosaukta pēc Čehijas rakstnieka, disidenta un bijušā prezidenta Vāclava Havela esejas  Bezvarīgo vara (1978), kurā viņš risina indivīda un varas attiecības gan nedemokrātiskajos (tā sauktajos posttotalitārajos), gan demokrātiskajos  režīmos. Par nākotnes postdemokrātiskās sistēmas vēlamo iedvesmu viņš uzskatīja sava laika disidentu kopienu darbību.

Konferencē uzstāsies Vāclava Havela brālis – ievērojamais zinātnieks Ivans Milošs Havels, pazīstamais  čehu filosofs Vāclavs Belohradskis, Prāgas Lingvistikas pulciņa priekšsēdētājs Tomāšs Hoskovecs, Vīnes Cilvēkzinātņu institūta Jana Patočkas arhīva un programmas vadītājs Ludgers Hāgedorns, Latvijas Universitātes, Prāgas Kārļa universitātes un Čehijas Zinātņu akadēmijas filosofi, literatūrzinātnieki, filologi un vēsturnieki. 

Referāti attieksies uz Vāclava Havela politisko, filosofisko un literāro mantojumu un sakariem ar Latviju, uz čehu filosofa Jana Patočkas, pirmā Čehoslovākijas prezidenta Tomāša Gariga Masarika domas un starpkaru čehu filosofijas un lingvistikas aktualitāti mūsdienās, „bezvarīgo” problemātiku un nacionālo minoritāšu pagātni un tagadni Čehijā un Latvijā.

 

KONFERENCES PROGRAMMA