jaunumi

— Iznākusi monogrāfija „Latviešu literatūra 2007–2015”

26/06/2018

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā (LU LFMI) iznākusi jauna kolektīvā monogrāfija „Latviešu literatūra 2007–2015” (sast. Kārlis Vērdiņš).

 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā (LU LFMI) iznākusi jauna kolektīvā monogrāfija “Latviešu literatūra 2007–2015” (sast. Kārlis Vērdiņš).

Šajā grāmatā apkopotas dažādu humanitāro zinātņu pētnieku, literatūrkritiķu un rakstnieku – Kārļa Vērdiņa, Ingas Žoludes, Annas Auziņas, Arta Ostupa u. c. – apceres par jaunāko latviešu literatūru. Nepretendējot uz visu literatūras veidu un žanru pārskatu, kolektīvā monogrāfija pievēršas konkrētām tendencēm latviešu mūsdienu dzejā, prozā un dramaturģijā, kā arī sniedz ieskatu krievu, latgaliešu un lībiešu autoru darbos. Vairāki grāmatas autori ir ar attiecīgo tēmu cieši saistīti literatūras praktiķi, līdz ar to šo grāmatu lielā mērā veido ieskati „no iekšpuses”, kritiķa lomu apvienojot ar informēta līdzdalībnieka skatpunktu.

Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas „Letonika: Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projektā Nr. 4.1 „Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Grāmatu var iegādāties LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā; tālr. 67229017, e-pasts info@lulfmi.lv) un Latvijas lielākajās grāmatnīcās.