jaunumi

— Iznācis Jāņa Vādona trešais dzejoļu krājums „Klusuma forma”

04/06/2019

  Dzejas krājums Klusuma forma ir dzejnieka Jāņa Vādona trešā grāmata pēc 2011. gadā iznākušā krājuma Virve un 2014. gada krājuma Pagaidām iesāpas elpa. Jaunajā krājumā iekļauti no 2014. līdz 2018. gadam sarakstītie dzejoļi, kas, no vienas puses, ļauj atpazīt J. Vādonam svarīgo tēmu turpinājumu, bet no otras – piedāvā vairākas izmaiņas autora poētikā. Pēc […]

 

Dzejas krājums Klusuma forma ir dzejnieka Jāņa Vādona trešā grāmata pēc 2011. gadā iznākušā krājuma Virve un 2014. gada krājuma Pagaidām iesāpas elpa.

Jaunajā krājumā iekļauti no 2014. līdz 2018. gadam sarakstītie dzejoļi, kas, no vienas puses, ļauj atpazīt J. Vādonam svarīgo tēmu turpinājumu, bet no otras – piedāvā vairākas izmaiņas autora poētikā. Pēc rūpīgas dzejoļu atlases kompaktā grāmatas struktūra veidota trīs daļās. Ievērojamu grāmatas daļu veido cikli, kuros ir 4 līdz pat 14 dzejoļi, kļūstot par būtisku grāmatas saistvielu ne tikai krājuma organizācijas ziņā, bet arī mērķtiecīgi veidojot un izvēršot nozīmes, ar kurām autors strādā. Viena no nozīmīgākajām jaunajām tēmām ir attiecības ar bērnu. J. Vādons turpina t.s. stāstošās dzejas stilu. J. Vādona dzeja kļuvusi atvērtāka, tiešāka, taču joprojām viņu interesē noslēpums. Būtiska tēlainības daļa veidota saistībā ar glezniecību. Un nozīmīgs, daudzveidīgs krājumā ir klusums. Tāpat joprojām būtisks J. Vādona dzejā ir sievietes tēls. Dzejā ieskanas arī privātāki motīvi; tiešu un netiešu sasauksmju ar laikmeta un mūsdienu cilvēka aprisēm nav daudz; drīzāk meklējumi ir vispārīgās telplaika teritorijās.

Artis Ostups par krājumu Klusuma forma: „Jāņa Vādona jaunajā dzejoļu krājumā domāšanai ir īpašs raksturs. Tā ir tik nosvērta, precīza un ietilpīga, ka jārunā par metodisku nodošanos kontemplāciai. Vienlaikus Jāņa dzeja, kā man šķiet, ietver arī apziņu par poētiskās valodas robežām, kas mūsdienu literatūrā kļūst par arvien retāku parādību. Un šī apziņa viņa darbu vērš godīgu attiecībā pret cildeno ainavā, sāpīgo atmiņā un neizsakāmo tēlā.”