literatūra

— Poēma par Alfabēta dzimteni

Raimonds Ķirķis

17/01/2020

Čalo tās iztecē viļņu zvani, Arvis Viguls piedzirdīja mani.

 

Prof. Dr. phil. Daina Teters, dadaiste, serebretoniska pēc dabas, skaidrodama alfabēta izcelsmi, melo.

 

Ar PSRS (Pelša Surgunta Rakstnieku savienība) gādību 2016. gada 12. jūnijā plkst. 3.01 ekspluatācijā un līdz ar to arī publiskai apskatei tika nodota Kooperatīva ielā 8 slietā Alfabēta dzimtene (koordinātas 56°17’51.2″N+26°43’22.7″E).

Ārējās funkcijas ir nesalīdzināmi mazsvarīgākas par iekšējām.

Betona grācija Kooperatīva ielā 8.

Cēli plūsmo tās apsēklotie lauki!

Čalo tās iztecē viļņu zvani, Arvis Viguls piedzirdīja mani.

Dzimstība nav atkarīga no pašvaldību ienākumiem. Preiļu konceptuālisma grupas biedri ir apgāzuši mītu par to, ka lielāki Latvijas pašvaldību ienākumi veicina dzimstību. Secināts, ka arī iedzīvotāju ienākumi, sociālie pabalsti un teritorijas attīstība neietekmē bērnu dzimstību novados. Par 2011.–2014. gadu pieejamie dati ļauj izteikt pieņēmumu, ka demogrāfijas rādītāji ir vairāk saistīti ar sociālo infrastruktūru un iespējām, ko sniedz lielo pilsētu tuvums.

Eriks Ādamsons!

Ēriks Ādamsons.

Feministiskais diskurss Preiļu konceptuālismā ir atbalstāms. Dienas kārtībā ir jautājums par jaunu sieviešu iesaisti eksperimentālajā dzejā. Ir nolemts Preiļu konceptuālisma grupā, balstoties viņas 16 gadu ilgajā kopdzīvē ar Preiļiem, ierindot Annu Belkovsku un nepiemērot viņai uzņemšanas maksu, kā arī atvieglot ikmēneša biedra naudu ar Preiļu iedzimtā atlaidi 50% apmērā. Kā atzīst Belkovska, tā bija neveiksmīga kopdzīve, tomēr tagad attiecības ir uzlabojušās.

Gan tumsā, gan naktī zem Alfabēta dzimtenes ir novērojamas dīvainas seismiskas parādības.

Ģimene ir Alfabēta dzimtenes pamatšūna. Visi mēģinājumi to sagraut ir lemti neveiksmei. Tomēr jāuzsver, ka cilvēkiem, kas saskaras ar neauglības problēmām, ir nepieciešams komplekss atbalsts, kas ietver gan precīzu diagnostiku un atbilstošu ārstēšanu, valsts finansējuma nodrošināšanu medicīnas procedūru veikšanai, gan arī psiholoģisko palīdzību un ārstu informētību, delikātu attieksmi un izpratni.

Hohma, tad Hohma, bet vai jūs esat redzējuši Alfabēta dzimteni?

Ielāpiem klāts ir Alfabēta dzimtenes sniegtais šķidrauts. Preiļu pirmiedzīvotāju tiesības uz to ir neapšaubāmas un neatceļamas pārredzamā nākotnē. Lai ar daudz vaļības tas nedod.

Īstens Alfabēta dzimtenes patriots ir gatavs sevi pašu nodot ekspluatācijā, novietoties sabiedrības kritikas krustugunīs un degt elles liesmās, ja Alfabēta dzimtenes integritāte taptu apdraudēta. Kaut mazākā novirze no alfabēta normas ir uzskatāma ne par ko citu kā vien neveiksmīgu parodiju.

Juta Ance Romberga ir pasludināma par alfabēta korektori, kas dod viņai tiesības pašai noteikt savu biedra naudu atkarībā no pārējo grupas locekļu pielaisto bikšu daudzuma.

Klupšanas akmens Alfabēta dzimtenes sniegto labumu klāsta apgūšanā ir tikai un vienīgi neizdarība un nolaidība pēdējos gados. Ir pienācis laiks to atgriezt sākotnēja spozmē!

Ķiķiniet droši! Vai maz tādus kā jūs esam redzējuši.

Lai arī skaidrības pagaidām ir mazāk nekā sapratnes un izvairība ir mūsu otrā āda, esiet droši, ka bioloģisku vajadzību to nomest esam mantojuši no čūskām. No tā tad izrietoši būs mūsu tālākie spriedumi. Mēs apzināmies, ka daudzpunkšu īpatsvars ir nomācošs. Prozaiskotas strofas te skand. Mēs redzam nevīžīgākos no jums ieaijātus snaudā, kas rādās kā miermīlīgs protests. Mēs apzināmies, ka mūsu auditorija ir sarukusi līdz minimumam. Tomēr esam gatavi spītēt laika garam un veikt preventīvas darbības, kas tās skaitu progresīvā regresijā tuvinātu nullei, to līdz galam nekad nesasniedzot.

Ļikbez – analfabētisma likvidēšana Padomju Krievijā pagājušā gadsimta 20. gados – ir liecība Alfabēta dzimtenes maigajai varai ārpus tās suverēnās teritorijas.

Mantojuma tiesības Preiļu konceptuālisma grupas pārstāvjiem ir sniegusi Ludvika Kastriņa-Tannenbaum, kas mums uzliek par pienākumu vēstīt viņas vārdu pasaulē. Mēs varam svinīgi paziņot, ka savā daiļradē Ludvika Kastriņa-Tannenbaum ir izmantojusi visus Alfabēta dzimtenes sniegtos resursus, un par šādu sasniegumu nākotnē ir plānots dzejniekus apbalvot ar pateicības rakstu.

Nav svarīgi ko rakstīt, bet kā.

Ņigu ņegu – kāds pārlaidās pār ligzdas dzegu.

Organizēta dzimstība, sabiedrības ataudze, genofonda nostiprināšana un vispārēja alfabēta izplatība ir ierakstīta Alfabēta dzimtenes satversmē kā pamatvērtības.

Populācijas ģenētisko struktūru nosaka katra organisma individuālās pazīmes, kuras atkarīgas no tā iedzimstības, t. i., spējas nodot savas pazīmes un attīstības īpatnības pēcnācējiem. Organismiem piemīt spēja atšķirties no citiem savas sugas īpatņiem un, ja šo atšķirību iemesls ir izmaiņas organismu gēnos, tad ar iedzimtību tās var nodot pēcnācējam. Tas nozīmē, ka, mainoties paaudzēm, iedzimtība nodrošina ne tikai organismu līdzību, bet arī rodas atšķirības.

Rūpes par Alfabēta dzimteni ir neizsmeļamas sarunas temats, ko plašāk vairs šobrīd nevaram izvērst.

Svarīgi ir atgriezties pie saknēm, rast savas esamības pirmcēloni – ar šādu devīzi 2016. gadā tika aizsākts projekts par Alfabēta dzimtenes arheoloģisko izpēti.

Šauri savā apjomā ir dati, kas sniegtu pilnvērtīgu ieskatu Alfabēta dzimtenes agrīnajos attīstības posmos. Senākajā zināmajā manuskriptā, sauktā par Alfa kodeksu, kas atrasts 19. gadsimtā aprakts zem Delfu orākula, ir vēstīts par Alfabēta dzimtenes spēcinošo ūdeni, ko mūzas savās blašķītēs vedušas Homēram. Līdz ar ūdens iedarbību rekonstruēt vēsturisko atmiņu vairs nav bijis iespējams.

Tomēr ticamu rezultātu sniedz radioaktīvā oglekļa datēšana, kas, pētot Alfabēta dzimtenes struktūru, atklāj pirmās Preiļu konceptuālisma pazīmes jau pirms vairāk nekā 35 miljoniem gadu. Lai arī ir iespējamas krasas novirzes, izmantojot šo metodi, mērījumi mums sniedz gana labu pamatu uzskatīt, ka Preiļu konceptuālismam piemīt terraformējošas īpašības.

Uz zemeslodes, zem Alfabēta dzimtenes, mūs vesels bars. Tajos Preiļu konceptuālistu sauja tikai. Tas ir kā

ūdens piliens Dzejas Okeānā.

Valstiskums ir dibināms uz kosmiskiem likumiem. Dzimtene ir svarīgs jēdziens, ko nedrīkst nelietīgi valkāt pa notekūdeņiem un citām samazgām, kas gāžas mūsu trauslajā laikmetā.

Zem Alfabēta dzimtenes ir tāda tauta – Preiļu konceptuālisti, uz zemeslodes, zem Alfabēta dzimtenes ir viņiem dziesma par Alfabēta dzimteni:

Žvadzini atslēgas, žvadzini ieročus – nekāp nu iekšā, bet piemeties uz!