— Katram vajadzētu būt savai literārajai gaumei

Inta Geile —
Vai tu gaumi uzspied vai neuzspied, tas ir cits stāsts. Bet tu nāc ar savu priekšlikumu, tu citādi nemaz nevari.

— Ir bijis arī tā

Sergejs Timofejevs —
Mūsu filmām nebūs jēgas. Ja tāda arī būs, tad pieņemiet mūsu atvainošanos – mēs par to nenojautām.

— Vai taisnīgumam COVID-19 laikmetā ir eidžisma seja?

Agra Lieģe - Doležko —
Ja resursu novirzīšana jaunākiem pacientiem šķiet atzīta par taisnīgāku, vai taisnīgums šādā interpretācijā ir svarīgāka vienība par atturēšanos no diskrimācijas uz vecuma pamata?

— Performance “Dziesma par jūras govi” Punctum festivālā


https://www.youtube.com/watch?v=PgofgHgr9XQ&t=28s

— Performance “Dziesma par jūras govi” Punctum festivālā. Video


Performance ir atvadu dzīres un rituāls izmirušajām un arī potenciāli izmirstošajām dzīvnieku sugām, cilvēku alkām un negausībai, un dzīvības trauslumam.

— Klusums

Arvis Viguls —
Tu to stāsti, bet otrs cilvēks vispār neko nesaka, tikai acis bola un pie pirmās izdevības notinas. Nu neprotam mēs, latvieši, to smoltolku.

— Iedomu ģeogrāfijas

Raiens Dzelzkalns —
Tu nevari nodarboties ar seksu bez debesīm iekšpusē.

— Ar atsaucēm pret maldiem

Ineta Lipša —
Attiecības, diskusijas vai pat strīdi starp dažādām grupām var notikt tikai tad, kad pastāv publiski pieejams diskurss, par kuru cilvēki var izteikties.

— Vai mušām ir sejas?

Elvīra Bloma —
Ja es paregulēju savu skatienu, siena attālinās vai pietuvinās, tad tā sāk grimt, tik mierinoši tukša, tik paredzama, taisnstūraina.

— plēsuma vieta attēlā

Jānis Vādons —
tumsa metas sārta, un mēle neklausa, kad grasos mierināt: tas nav pa īstam.