Ainārs Kamoliņš — visi autora ieraksti

— Aktīvās mākslas sesija. Saruna par Andreju Kurciju

Ainārs Kamoliņš —
Tas, ko mēs parasti mūsdienās saistām ar aktīvu mākslu vai aktīvismu, Kurcijam būtu pasīva māksla.

— Dialektiskais satraukums

Ainārs Kamoliņš —
Grāmatā atrodamās esejas uzskatāmi parāda, kā it kā abstraktas diskusijas par materiālismu un ideālismu vai dialektikas būtību ir ne tikai kalpojušas par vienu no padomju valsts ideoloģijas stūrakmeņiem, bet arī ietekmējušas kultūras procesus plašā nozīmē.

— Kirkegors un zinātnes ierobežojums

Ainārs Kamoliņš —
Zinātne, ja seko Kirkegora pārspriedumiem, pat ja tā ietvertu savā projektā bažas, pēc definīcijas nevarētu tās izskaidrot.

— Piezīme par filozofiju publikai

Ainārs Kamoliņš —
Filozofijas izmantošana mākslinieciskos projektos nav nekas pārsteidzošs. Tiesa, nav jāpieņem, ka mākslas darbi varētu aizvietot nopietnu nodarbošanos ar filozofijas studijām. Tie atsevišķos gadījumos būtu jāuztver kā tekstu vairāk vai mazāk izklaidējošas interpretācijas.

— Par tehgnosis

Ainārs Kamoliņš —
Iesākumā ideja par maģijas un tehnoloģiju saistību varētu šķist diezgan ekstravaganta. Tomēr tā šķiet mazāk dīvaina, ja tehnoloģijas neskatās tikai kā pielietojamo zinātni. Galu galā, tehnoloģijas var izgudrot vai lietot, pat neko nezinot par to pamatā esošo zinātnisko loģiku.

— Augi un komunikācija

Ainārs Kamoliņš —
Tieši saspēle starp mākslu un zinātni ļauj ilustratīvi aktualizēt interesantus jautājumus, piemēram, gan par radošu tehnoloģiju izmantošanu, gan arī par ētiskām vai kritiskām attieksmēm.

— Greizsirdības drāma

Ainārs Kamoliņš —
Ir grūti iedomāties, ka Spinoza kaļ atriebības plānus, piemēram, mēģina tumsas aizsegā ar nazi pielavīties Kerckrinkam no muguras vai mēģina viņu noindēt. Galu galā vienojāmies, ka luga būs par iekšējiem konfliktiem.