Deniss Hanovs — visi autora ieraksti

— Tik viegli paslēpties… Kāda aizliegta cilvēka dzīve

Deniss Hanovs —
Šausmu un lūzumu telpā, kad cilvēka dzīve bija pusgraša vērta, Irbe būvēja savu skapi – pasauli no refleksijām par rudenīgu vakaru, Aspazijas dzeju, piedzīvojumu romānu tēliem un, protams, vīriešu vaibstiem.

— Krīze, lai sāktu no jauna

Deniss Hanovs —
Ja postkoloniālās sabiedrības radikāli nemainīs savu attieksmi pret minoritātēm, tad būs lemtas atkārtot koloniālo politiku pret tām.

— Nācija kā projekts. Nacionālismi šodienas Latvijā

Deniss Hanovs —
Sliktā ziņā ir tā, ka pasaule vairs nekad nesastings – nebūs cieta, stabila un skaidra. Tādēļ arī mūsu priekšstati nemitīgi mainās un tiem jāļauj mainīties, lai arī debates turpinātos.

— Pagātnes mūžīgā šodiena? Refleksija par padomju laikmeta aktualitāti

Deniss Hanovs —
Šodiena, izrādās, ir saplēsta lapa, taču tā nepavisam nav tukša – to restaurēt var tikai tad, kad no jauna atvērsim izstumtās atmiņas, kuru izstumšana bija aizgājušā laika politikas loģika.

— Utopija Daugavas krastos

Deniss Hanovs —
Mēs esam pieraduši uztvert Trešo atmodu kā visa padomiskā noraidīšanu, taču izrādās, ka ar katru dienu atgriežamies pie tā, no kā bēgām, – aizvien straujāk sarūk brīvdomāšanas telpa, tās vietā nāk visaptverošas pareizības diskurss.

— Par rasisma efektivitāti

Deniss Hanovs —
Rasisms izmanto nācijas jēdzienu kā diskursīvu telpu, kurā Citādais nāk kā mūžīgi un nemaināmi Citādais, kas nevar piederēt nācijai, jo nācija ir noslēdzies projekts, kura „noslēgums” bija tik sen, ka neviens to neatceras un var tikai tam ticēt.