Laura Brokāne — visi autora ieraksti

— Atmiņas no nākotnes

Laura Brokāne —
Gandrīz 50 gadus ilgajā ceļā uz Romu un pēc tam „Ēnu teātra" autore iepazīst savu „ēnas pusi” – caur kaunu, atzīšanos un pazemību kļūstot par veselumu.

— Gaismas slazdā

Laura Brokāne —
Tematiem, kurus varētu risināt romāna garumā, Egle prot pievērst uzmanību īsa stāsta formā, un tas pierāda stāstnieces meistarību.

— Plēsīgā iztēle

Laura Brokāne —
Zeļģis nemēģina izlauzties ārpus līdz šim pieteiktās dzejas telpas un turpina veidot savu varoni kā sevis vērotāju, kurš, pat, iejūtoties citu dzīvēs, drīzāk stāstīs par savā apziņā atstātajiem nospiedumiem.

— Drosme un maigums

Laura Brokāne —
Ārējie apstākļi kā kupejas sienas ierobežo abus stāsta varoņus un lielā mērā tos veido, tomēr viņiem ir arī brīva izvēle, kas izpaužas savstarpējās uzticēšanās aktā.

— Iebridusi valodā

Laura Brokāne —
„Tālsaruna” ir arī ļoti laikmetīga grāmata, jo liek domāt par izjūtām intensīvās „draudzēšanās”, attālumu pārvarēšanas un pieaugušo ambīciju laikā. Savukārt jaunās dzejas ainas kontekstā viņa lieliski nodemonstrē, ka niansētībai nav nekādas saistības ar detaļu gūzmu.

— Ģimenes fotogrāfija

Laura Brokāne —
Vēl pirms neilga laika man nebija skaidrs, kāpēc internets ir pārpludināts ar tik līdzīgajām bēbju bildēm.

— Kāda sānsoļa daudzbalsība

Laura Brokāne —
Atmiņu stāstus izmantojam dažādi – lai strukturētu savu personību un pamatotu noteiktas rīcības, vai, piemēram, lai atstātu iespaidu uz sarunas biedru, un, iespējams, ka izmantošanas veids jau sākotnē ietekmē to, ko vēlamies atcerēties un galu galā arī piesaucam atmiņā.

— Grīna oksimorons

Laura Brokāne —
Kurš gan iebilstu tam, ka „Universālās kopienas” pamatdomas – savas kultūras apzināšanās, tolerance pret citām nācijām, individuāli garīguma meklējumi un mīlestības vispārinājums – var būt risinājumi sašķeltajā un nupat arī Parīzes notikumu aizēnotajā Eiropā?